IDEA

Akademia Kompetencji to cykl szkoleń, podczas których będziecie mieli okazję skorzystać z szerokiej gamy bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji wielu branż. Celem tego wydarzenia jest pomoc w nabywaniu kompetencji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej. Zajęcia odbywające się w ramach tej imprezy pozwalą Wam wykształcić cechy pożądane na rynku pracy, umożliwiają poszerzenie obszaru wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących kultury organizacyjnej obowiązującej w danej firmie lub instytucji.
W poprzednim roku w 50 szkoleniach wzięło udział aż 934 studentów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje pożądane we współczesnym rynku pracy.
 • Ukierunkowanie Studentów i Absolwentów na rozwój kluczowych kompetencji.
 • Możliwość spotkania z przedstawicielami wiodących Firm/Instytucji w Polsce.
 • Zapoznanie się z aktualnymi potrzeby rekrutacyjnymi firm i instytucji.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia.

TERMINY

Tegoroczna edycja Akademii Kompetencji odbędzie się w okresie 20 marca - 31 maja 2017 roku. W tym roku mamy dla Was przygotowane 53 bezpłatne szkolenia prowadzone przez przedstawicieli 32 firm i instytucji . Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny na stronie Akademii Kompetencji (poniżej) oraz w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów -> Rejestracja.

Lista szkoleń

Termin Szkolenie Kompetencje Prowadzący
24 maja 2017 (środa)
09:00 - 16:00
Prowadzący: Tate & Lyle Global Shared Services Sp. z o.o.
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
planowanie, zarządzanie czasem
25 maja 2017 (czwartek)
09:00 - 12:00
Prowadzący: Sii
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
praca w grupie
25 maja 2017 (czwartek)
13:00 - 15:30
Prowadzący: BNP Paribas Securities Services
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
26 maja 2017 (piątek)
09:00 - 14:00
Prowadzący: HRP
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
komunikacja
26 maja 2017 (piątek)
10:00 - 15:00
Prowadzący: Dell Products Poland Sp. z o.o.
Miejsce: Dell Products Poland Sp. z o.o., Łódź
kreatywność
29 maja 2017 (poniedziałek)
09:00 - 15:00
Prowadzący: Premiium Trainings
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
zarządzanie czasem
31 maja 2017 (środa)
09:30 - 12:00
Prowadzący: Rekruteriada
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
rekrutacja, rynek pracy
31 maja 2017 (środa)
13:00 - 16:00
Prowadzący: Sii
Miejsce: Biuro Karier UŁ, Łódź
autoprezentacja

MIEJSCE

Sala konferencyjna Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Lumumby 14) lub siedziba danej firmy (szczegóły dot. miejsca szkolenia dostępne po kliknięciu danego tytułu).

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Szkolenia w ramach XVIII edycji Akademii Kompetencji będą odbywać się w okresie 20 marca – 31 maja 2016 r. Szczegóły warunków rejestracji przestawiamy poniżej:
 • Rejestracja na szkolenia odbędzie się w 3 turach (po 1 turze na dany miesiąc szkoleń).
 • Lista szkoleń będzie udostępniona na stronie Akademickiego Biura Karier Zawodowych oraz w systemie USOS w dniu rozpoczęcia danej tury rejestracji.
 • I tura rejestracji rozpocznie się 14 marca 2017 roku, II tura - 27 marca 2017 r., III tura - 19 kwietnia 2017 r.
 • Rejestracja będzie dostępna na stronie: https://goo.gl/Bz733B
 • W jednej turze każdy uczestnik może zapisać się na max. 3 szkolenia.
 • Limit miejsc na każde szkolenie jest ograniczony.
 • Każdy uczestnik po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej (przesłanej w wersji on-line po danym szkoleniu) otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie. Certyfikaty w wersji papierowej będą wydawane w siedzibie Biura Karier UŁ po zakończeniu wszystkich szkoleń w ramach tegorocznej edycji Akademii (koniec maja/ początek czerwca). Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości odbioru dokumentu drogą e-mailową.
 • Każdy uczestnik ma możliwość wyrejestrowania się ze szkolenia najpóźniej 2 dni przed datą jego odbycia.
Prosimy o rozważną rejestrację na szkolenia! Jeśli uczestnik nie odwoła swojej obecności, skutkować to będzie zablokowaniem konta użytkownika na okres 6 miesięcy. Oznacza to, że użytkownik w tym okresie nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w żadnym szkoleniu organizowanym przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

STATYSTYKI

W latach 2006 – 2016 w ramach siedemnastu edycji Akademii Kompetencji osiągnęliśmy następujące rezultaty:

668 zrealizowanych szkoleń

11272 przeszkolonych studentów i absolwentów

432 firmy prowadzące szkolenia

Udostępnij: