IDEA

Akademia Kompetencji to cykl szkoleń, podczas których będziecie mieli okazję skorzystać z szerokiej gamy bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji wielu branż. Celem tego wydarzenia jest pomoc w nabywaniu kompetencji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej. Zajęcia odbywające się w ramach tej imprezy pozwalą Wam wykształcić cechy pożądane na rynku pracy, umożliwiają poszerzenie obszaru wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących kultury organizacyjnej obowiązującej w danej firmie lub instytucji.

STATYSTYKI

W latach 2006 – 2017 w ramach osiemnastu edycji Akademii Kompetencji osiągnęliśmy następujące rezultaty:

715 zrealizowanych szkoleń

12000 przeszkolonych studentów i absolwentów

460 firmy prowadzące szkolenia

W ramach XVIII edycji Akademii Kompetencji w 47 szkoleniach wzięło udział aż 728 studentów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje pożądane we współczesnym rynku pracy.
 • Ukierunkowanie Studentów i Absolwentów na rozwój kluczowych kompetencji.
 • Możliwość spotkania z przedstawicielami wiodących Firm/Instytucji w Polsce.
 • Zapoznanie się z aktualnymi potrzeby rekrutacyjnymi firm i instytucji.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia.
Informujemy, że certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach w ramach tegorocznej edycji Akademii Kompetencji są już dostępne w siedzibie Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego – ul. Lumumby 14 pok. 3. Zapraszamy po odbiór od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, również w WAKACJE! Certyfikaty będą na Państwa czekały do końca semestru tj. 30.09.2017 r.

TERMINY

Tegoroczna edycja Akademii Kompetencji odbyła się w okresie 20 marca - 31 maja 2017 roku. W tym roku zorganizowaliśmy dla Was 47 bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli 28 firm i instytucji.

MIEJSCE

Sala konferencyjna Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Lumumby 14) lub siedziba danej firmy (szczegóły dot. miejsca szkolenia dostępne po kliknięciu danego tytułu).

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Szkolenia w ramach XVIII edycji Akademii Kompetencji będą odbywać się w okresie 20 marca – 31 maja 2016 r. Szczegóły warunków rejestracji przestawiamy poniżej:
 • Rejestracja na szkolenia odbędzie się w 3 turach (po 1 turze na dany miesiąc szkoleń).
 • Lista szkoleń będzie udostępniona na stronie Akademickiego Biura Karier Zawodowych oraz w systemie USOS w dniu rozpoczęcia danej tury rejestracji.
 • I tura rejestracji rozpocznie się 14 marca 2017 roku, II tura - 27 marca 2017 r., III tura - 19 kwietnia 2017 r.
 • Rejestracja będzie dostępna na stronie: https://goo.gl/Bz733B
 • W jednej turze każdy uczestnik może zapisać się na max. 3 szkolenia.
 • Limit miejsc na każde szkolenie jest ograniczony.
 • Każdy uczestnik po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej (przesłanej w wersji on-line po danym szkoleniu) otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie. Certyfikaty w wersji papierowej będą wydawane w siedzibie Biura Karier UŁ po zakończeniu wszystkich szkoleń w ramach tegorocznej edycji Akademii (koniec maja/ początek czerwca). Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości odbioru dokumentu drogą e-mailową.
 • Każdy uczestnik ma możliwość wyrejestrowania się ze szkolenia najpóźniej 2 dni przed datą jego odbycia.
Prosimy o rozważną rejestrację na szkolenia! Jeśli uczestnik nie odwoła swojej obecności, skutkować to będzie zablokowaniem konta użytkownika na okres 6 miesięcy. Oznacza to, że użytkownik w tym okresie nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w żadnym szkoleniu organizowanym przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Lista szkoleń

Brak wydarzeń

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

Udostępnij: