Wiele osób deklaruje, że poszukując pracy korzysta jedynie z ofert zamieszczonych w Internecie, jednak statystyki wskazują, że jest to jedna z mniej skutecznych dróg do zatrudnienia. Poszukując ofert należy wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości - obowiązuje zasada, że im metoda trudniejsza i wymagająca więcej zaangażownia, tym skuteczniejsza.