Dane osobowe

Skup się wyłącznie na istotnych treściach. W tej części CV wpisz:

 • Imię i nazwisko - zadbaj, aby było widoczne. Możesz zastosować większą albo pogrubioną czcionkę,
 • Aktualny adres (nie jest ważny adres zameldowania, ale to, jak pracodawca może się z Tobą skontaktować),
 • Telefon kontaktowy,
 • E-mail - postaraj się, żeby wyglądał profesjonalnie (np. imię.nazwisko@mail.pl),

Nie wpisuj:

 • daty urodzenia,
 • stanu cywilnego,

Jeśli decydujesz się na dodanie zdjęcia, zadbaj o zawodowy image.

Cel zawodowy/podsumowanie zawodowe (opcjonalnie)

Zamieszczenie celu zawodowego staje się coraz bardziej popularne. W ten sposób pokazujesz pracodawcy, że masz sprecyzowaną wizję swojej kariery.

 • Cel zawodowy to jedno zwięzłe zdanie - odnieś się do oczekiwanego typu zadań i stanowiska, na jakie aplikujesz (np. Praca na pełen etat w branży finansowej, stwarzająca okazję do wykorzystania zdolności analitycznego myślenia i pracy zespołowej),
 • Bardziej doświadczeni kandydaci mogą dodać krótkie podsumowanie swoich dotychczasowych osiągnięć,

Wykształcenie

 • Wpisz obecne i ostatnie miejsce edukacji - zaczynając od najbardziej aktualnego,
 • Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia nauki, nazwę uczelni, wydział i kierunek studiów oraz uzyskany tytuł,
 • Jeśli temat Twojej pracy dyplomowej wiąże się ze stanowiskiem, o które aplikujesz, możesz go dopisać,
 • Masz na koncie udział w programach Erasmus lub Most? Nie zapomnij zaznaczyć tego w tej części CV,
 • Nie musisz podawać szkoły średniej,

Doświadczenie zawodowe

To najważniejsza część Twojego CV.

 • Podaj okresy zatrudnienia, nazwę pracodawcy, miejsce i stanowisko (możesz je pogrubić),
 • Koniecznie wpisz zakres obowiązków - w kilku punktach wypisz zakres Twoich zadań (wybierz te doświadczenia, które są istotne dla pracodawcy),
 • Jeśli Twój poprzedni pracodawca nie jest powszechnie rozpoznawalny, a nazwa firmy nie sugeruje zakresu jego działalności, warto podać branżę,
 • Jeśli nie masz dużego doświadczenia, wymień prace wakacyjne, staże i praktyki oraz zlecenia. W ten sposób pokazujesz potencjalnemu pracodawcy swoją aktywność,
 • Podobnie, jak w przypadku wykształcenia, zacznij od najbardziej aktualnego miejsca pracy,

Kursy i szkolenia

 • Wybierz tylko te kursy i szkolenia, które wiążą się ze stanowiskiem,
 • Podaj tytuł szkolenia, organizatora, termin oraz ilość godzin,
 • Jeśli tytuł szkolenia nie wskazuje w oczywisty sposób, czego ono dotyczyło, dodaj jedno zdanie komentarza,

Znajomość języków obcych

 • Określ poziom znajomości języka (A1, A2- podstawowy, B1, B2- średnio zaawansowany, C1, C2- zaawansowany),
 • Unikaj sformułowań typu "komunikatywny",
 • Jeśli możesz, pochwal się certyfikatami,

Dodatkowe umiejętności

Dokonaj selekcji i wypisz te umiejętności, które są przydatne dla pracodawcy. Uwzględnij:

 • Znajomość programów komputerowych,
 • Prawo jazdy,
 • Praktyczne umiejętności związane ze stanowiskiem (obsługa narzędzi i urządzeń, znajomość specjalistycznego oprogramowania, itp.),
 • Możesz dodać umiejętności miękkie, np. zarządzanie sobą w czasie, planowanie, współpracę w zespole, rozwiązywanie problemów czy kreatywność. Pamiętaj jednak, że umiejętności miękkie są trudniejsze do ocenienia i to, czy faktycznie je posiadasz i tak zweryfikuje praca,

Nagrody i wyróżnienia (opcjonalnie)

 • Pochwal się sukcesami - nagrodami w konkursach, wyróżnieniami, olimpiadami i stypendiami,
 • Dla pracodawcy istotne mogą być nie tylko osiągnięcia naukowe, ale też sportowe,

Inne aktywności – w tym wolontariat (opcjonalnie)

To miejsce, w którym możesz zainteresować pracodawcę swoimi pozazawodowymi aktywnościami:

 • działalnością w kołach naukowych,
 • przynależnością do organizacji studenckich i społecznych,
 • wolontariatem,

Unikaj pisania o działalności politycznej czy religijnej - może to działać na Twoją niekorzyść.

Zainteresowania

 • Postaraj się zainteresować pracodawcę, ale nie rób tego na siłę. Nie chodzi o niebanalne hobby, ale o coś, co faktycznie lubisz robić w wolnym czasie,
 • Pisz prawdę - jest duża szansa, że pracodawca podchwyci ten wątek. Może się okazać, że dzielicie wspólne zainteresowania i zadziała to na Twoją korzyść. Udawanie pasjonata na pewno się nie opłaci.
Udostępnij: