OKREŚL SWOJE KOMPETENCJE

Ważna jest nie tylko świadomość swoich kompetencji, ale także umiejętność opowiedzenia o nich pracodawcy. Doświadczenie zawodowe, konkretne umiejętności, a może określone cechy charakteru? Czy istnieje profil idealnego kandydata? Zobacz, czego oczekują pracodawcy!

KOMPETENCJE KLUCZOWE WEDŁUG UNII EUROPEJSKIEJ

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie określa najbardziej pożądane umiejętności na europejskim rynku pracy. Należą do nich:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • Porozumiewanie się w językach obcych,
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • Kompetencje informatyczne,
 • Umiejętność uczenia się,
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • Świadomość i ekspresja kulturalna;

CZEGO OCZEKUJĄ PRACODAWCY?

W zależności od branży i stanowiska pracy, o które się ubiegasz, oczekiwania pracodawców mogą się różnić. Istnieją jednak pewne kompetencje istotne dla przedsiębiorców niezależnie od przedmiotu ich działalności. Ogólnopolskie Badanie Potrzeb Pracodawców Akademii Finansów i Biznesu Vistula wskazało, że do cech najważniejszych dla pracodawców należą:

 • Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy

Zdobyta przez Ciebie wiedza jest istotna. Zdolność wykorzystywania teorii w praktycznym działaniu zrobi dobre wrażenie w miejscu pracy.

 • Kompetencje interpersonalne

W Twojej pracy będzie istotne, czy posiadasz łatwość nawiązywania kontaktu i budowania relacji z innymi. Równie ważne są umiejętność pracy w zespole i efektywna komunikacja.

 • Kompetencje osobiste

To najbardziej niedoceniany obszar kompetencji. Tymczasem - jak pokazują badania - firmy oczekują od swoich przyszłych pracowników inicjatywy, samodzielności w działaniu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy rozwiązywania problemów. Pożądana jest dobra organizacja i gotowość do planowania swojej pracy oraz zdolności autoprezentacyjne.

 • Doświadczenia zawodowe

Postaraj się aktywnie wykorzystać czas na studiach. Praca, staże i praktyki oraz aktywność w organizacjach studenckich i społecznych będą działały na Twoją korzyść. Pracodawcy doceniają praktyczny charakter Twojej pracy dyplomowej - być może warto zastanowić się dłużej nad wyborem jej tematu.

Badanie opinii, przeprowadzone przez koncern IBM wśród 1709 dyrektorów generalnych firm, wykazało, że pracodawcy oczekują przede wszystkim cech, które ułatwiają kandydatom adaptację do zmieniających się warunków pracy. Za cztery najważniejsze uznano:

 • Umiejętność współpracy (75% wskazań),
 • Zdolności komunikacyjne (67%),
 • Kreatywność (61%),
 • Elastyczność (61%);

JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE?

Skorzystaj z naszej oferty. Wesprzemy Cię w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy. Weź udział w Akademii Kompetencji oraz szkoleniach przygotowanych przez pracowników Biura Karier.

Udostępnij: