Jeśli potrafisz wyznaczać cele i skutecznie dążysz do ich realizacji, Twoje szanse na satysfakcjonującą karierę wzrastają. Stawiając cele warto skorzystać z narzędzia SMART.

TECHNIKA SMART

SMART to akronim złożony z cech, które powinien posiadać dobrze określony cel:

  • S (od ang. simple) – prosty

(i>Wbrew pozorom, nie ma to nic wspólnego z łatwością osiągnięcia celu. Nie chodzi o to, żebyś stawiał sobie mało ambitne wyzwania, ale żeby Twoje cele były konkretne i jasno określone. „Chcę poprawić swoją sytuację na rynku pracy” jest zbyt ogólnikowe.

  • M (od ang. measurable) – mierzalny

Dobrze określony cel musi dawać Ci szansę zmierzenia jego realizacji. Dzięki temu wiesz, na jakim etapie jesteś i ile jeszcze brakuje Ci do sukcesu. Cel „Chcę odłożyć 5000 złotych na studia podyplomowe” spełnia te kryteria, ale cel „Chcę zrobić studia podyplomowe” nie daje Ci możliwości śledzenia postępów w jego realizacji.

  • A (od ang. achievalbe) – osiągalny

Cel powinien być realistyczny. Wyznaczając go, powinieneś oszacować swoje możliwości, zasoby i szanse na realizację założeń. W innym przypadku szybko stracisz motywację do działania, a wielkie zmiany skończą się jedynie na planowaniu.

  • R (od ang. relevant) – istotny

Dobrze określony cel powinien mieć dla Ciebie znaczenie. Realizując go, powinieneś się z nim utożsamiać, czuć, że stanowi dla Ciebie wartość i ma sens. Pomocne może być zadanie sobie pytania „Po co w ogóle chcę to zrobić?” albo stworzenie bilansu zysków i strat.

  • T (od ang. Timely defined) – określony w czasie

Określ czas, potrzebny na realizację założeń. Dzięki temu, masz wszystko pod kontrolą. Nie odkładasz działań w czasie i na bieżąco możesz śledzić postępy.

Udostępnij: