Jeśli potrafisz wyznaczać cele i skutecznie dążysz do ich realizacji, Twoje szanse na satysfakcjonującą karierę wzrastają. Stawiając cele warto skorzystać z narzędzia SMART.