Biuro Karier UŁ prowadzi w każdym semestrze zajęcia ogólnouniwersyteckie dotyczące aktywnego poruszania się na rynku pracy. Podczas zajęć uczestnicy rozwiną kluczowe, przećwiczą poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznają się ze sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia mają charakter praktyczny.    
Zajęcia prowadzone są w j. polskim. Zapisy prowadzone są przez USOS na początku każdego semestru.  
Szczegółowych informacji udziela prowadząca przedmiot - Katarzyna Skonieczna (katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl, 42-665-53-39)

Materiały do pobrania

Indywidualny plan działania