Biuro Karier UŁ prowadzi w każdym semestrze warsztatowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dotyczące aktywnego poruszania się na rynku pracy, za udział w których można uzyskać dodatkowe 2 punkty ECTS.    

Poruszane zagadnienia:

  • diagnoza kompetencji uczestnika, 
  • rozwój wybranych umiejętności miękkich ( w tym praca w grupie, radzenie sobie ze stresem),
  • rynek pracy w województwie łódzkim,
  • plan kariery,
  • zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów,
  • aktywne poszukiwanie pracy,
  • personal branding,
  • etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),
  • kompetencje przedsiębiorcze,
  • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Zajęcia w j. polskim. Zapisy prowadzone są przez USOS na początku każdego semestru.  
Szczegółowych informacji udziela prowadząca przedmiot - Katarzyna Skonieczna (katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl, 42-665-53-39)

Materiały do pobrania

Indywidualny plan działania