Biuro Karier UŁ prowadzi w każdym semestrze zajęcia ogólnouniwersyteckie dotyczące aktywnego poruszania się na rynku pracy. Podczas zajęć uczestnicy rozwiną kluczowe, przećwiczą poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego oraz zapoznają się ze sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia mają charakter praktyczny.    

Poruszane zagadnienia:

  • diagnoza kompetencji uczestnika, 
  • rozwój wybranych umiejętności miękkich, 
  • rodzaje umów i prawa pracownika,  
  • indywidualny plan kariery, 
  • zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów,  
  • aktywne poszukiwanie pracy,  
  • personal branding, 
  • etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna),  
  • kompetencje przedsiębiorcze, 
  • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

 

Zajęcia prowadzone są w j. polskim. Zapisy prowadzone są przez USOS na początku każdego semestru.  
Szczegółowych informacji udziela prowadząca przedmiot - Katarzyna Skonieczna (katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl, 42-665-53-39)

Materiały do pobrania

Indywidualny plan działania  
Udostępnij: