Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdów dla studentów, wykładowców i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowanych realizacją wyjazdu zagranicznego oraz zdobyciem niepowtarzalnego doświadczenia dzięki mobilności w programie Erasmus+ zapraszamy do udziału w trwających kwalifikacjach.

  1. Na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w europejskich uczelniach partnerskich. Kwalifikacja wydziałowa trwa do 20 czerwca 2017 roku, szczegóły na stronie.
  2. Na wyjazdy pracowników administracyjnych uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach europejskich w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych i poszerzania wiedzy w danej dziedzinie. Kwalifikacja centralna trwa do 10 lipca 2017 roku, szczegóły na stronie.

Studentów chętnych na odbycie praktyk w ramach programy ERASMUS+ na rok akademicki 2017/18, zapraszamy do rekrutacji, która trwa do 22 czerwca 2017 roku.

W celu zrealizowania praktyki/stażu za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci/absolwenci UŁ mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta.

Na praktykę/staż student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej (nie może jednak tam uczyć ani być nauczany), jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się i zarejestrowanej w innym kraju uczestniczącym w programie ERASMUS+ jako Programme Country.

Praktyka/staż może trwać od 2 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego (okres uprawniony do realizacji praktyk to: 1.08.2017 – 30.09.2018).

Zasady rekrutacji i dokumenty są dostępne na stronie.

Pozostaw odpowiedź