Georgetown University Summer Workshop

July 16 – 30, 2017

 

georgetownlogo

 

Improving Outcomes for Vulnerable Populations: How Can Innovation Expand Health, Education, and Economic Inclusion?

Georgetown University we współpracy z Santander Universidades organizuje dwutygodniowy, multidyscyplinarny warsztat wprowadzający w kluczowe trendy w społecznej i ekonomicznej integracji.

Studenci będą się uczyć od wizjonerów, którzy będą reprezentować  zróżnicowane perspektywy z poziomu instytucji -takich jak uczelnia, tworzenie zasad (polityki) postępowania, działalności typu „ non-profit”  czy prywatnych przedsiębiorstw. W ramach tej struktury, studenci będą badać pojawiające się na rynku technologiczne, biznesowe i polityczne nowinki zaprojektowane w celu zwiększenia dostępność do ekonomicznych, zdrowotnych i edukacyjnych możliwości.

Warsztat będzie trwał od 16 – 30 lipca, a koszty poniesie Georgetown University, nie uwzględniając wydatków poniesionych na rzecz zakupu biletów lotniczych (na poczet tych kosztów w przypadku akceptacji aplikacji przez Georgetown University przewidujemy stypendia).

Warunki aplikacji:

  • Studenci i absolwenci z następujących dziedzin: nauk społecznych, historii, prawa, biznesu, technologii, inżynierii, informatyki, nauk biomedycznych i nauk fizycznych;
  • biegła znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i piśmie;
  • kwalifikują się do uzyskania wizy B1 w Stanach Zjednoczonych.

Aplikacja musi zawierać:

  • Curriculum Vitae kandydata;
  • esej (w języku angielskim) nie przekraczający 500 słów, na następujący temat:
    W każdym społeczeństwie pojawiają się wyzwania, które dotyczą włączenia grup marginalizowanych. Mają ograniczony dostęp do możliwości związanych ze zdrowiem, edukacją i wzmocnieniem gospodarczym. Opisz przykład wyzwania związanego z ograniczoną integracją społeczną, którą obserwujesz i przedyskutuj pomysł, który zawiera obietnicę rozwiązania tego wyzwania.
  • jeden list polecający od profesora uniwersyteckiego, który uczył kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie: https://www.georgetown.edu/georgetown-santander-partnership

Załącznik: STUDENT RECRUITMENT- May5th

Termin rekrutacji został wydłużony do 12 maja 2017 r.

Pozostaw odpowiedź