I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców „Wiedza – Inspiracja – Pasja”

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Badania Młodych Naukowców, w tej edycji odbywającej się pod hasłem „Wiedza – Inspiracja – Pasja”. Konferencja, pod
patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, skierowana jest głównie do studentów i doktorantów z Polski oraz z zagranicy, a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie
własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom okazję do zaprezentowania swoich prac naukowych, badawczych z zakresu czterech obszarów:

  • nauki humanistyczne,
  • nauki społeczne,
  • nauki ścisłe,
  • nauki przyrodnicze i nauki leśne.

Termin i miejsce konferencji:

22–23.06.2018 r., Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź.

Ustalenia organizacyjne

Zgłoszenia udziału należy dokonać do końca 20.04.2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Abstrakty należy przygotować w języku polskim (nie więcej niż 300 słów), uwzględniając wprowadzenie w tematykę i opis badań.

Udział bierny w konferencji jest bezpłatny. Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 70 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, posiłki (dwa obiady i uroczysta kolacja), przerwy kawowe oraz publikację pokonferencyjną (po pozytywnej recenzji). Wpłaty prosimy dokonywać do 11.05.2018 r. na nr konta 20 1240 3028 1111 0010
7799 3372 z dopiskiem Konferencja „Badania Młodych Naukowców”.

Studenci, którzy otrzymali stypendium w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczniowie Programu Zdolny Uczeń Świetny Student są zwolnieni z opłaty.

Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.

Czas trwania wystąpień: 20 minut.

Szczegółowe informacje dostępne dostępne tutaj: Konferencja VIP

Pozostaw odpowiedź