Katarzyna Skonieczna 1

 

Katarzyna Skonieczna

Doradca zawodowy

tel: 42 665 53 39

katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź