Maria Nowicka

Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami

tel: 42 665 53 39

e-mail: maria.nowicka@uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź