Uniwersytet Łódzki zaprasza firmy i instytucje do udziału w XI edycji  Uniwersyteckich Targów Pracy, które odbędą się 22 października 2015 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26.

i_utp_179x55

Uniwersyteckie Targi Pracy to prestiżowe spotkanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz pozostałych uczelni wyższych z przedstawicielami czołowych firm i instytucji. Corocznie gościmy na Targach ok. 6 000 studentów i absolwentów oraz ponad 40. wystawców

Targi Pracy adresowane są do studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

KORZYŚCI DLA WYSTAWCÓW

  • Bezpośredni kontakt z kilkoma tysiącami potencjalnych kandydatów do pracy i na praktyki (szacowana liczba uczestników: min. 4 500 osób w dniu targów)
  • Wsparcie bieżących działań rekrutacyjnych Firmy
  • Możliwość budowania wśród studentów wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
  • Szeroka promocja Firmy w środowisku akademickim oraz na lokalnym rynku pracy – kolorowe katalogi targowe z reklamami, promocja w internecie (kilka tysięcy użytkowników strony www oraz strony Biura Karier UŁ na Facebooku
  • Targi objęte są wsparciem medialnym kilkunastu partnerów w tym: Radio Eska, Gazeta Wyborcza, Pracuj.pl, TVP

RABATY

  1. Rabat dla zdecydowanych – standardowe stoisko w cenie 2200 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2015 r.
  2. Rabat 15% od całkowitej ceny netto standardowego stoiska dla Partnerów Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego.
  3. Rabat 10% od całkowitej ceny netto stoiska dla Wystawcy Uniwersyteckich Targów Pracy w roku 2014.

UWAGA: Powyższe rabaty nie łączą się.

Zapoznaj się z ofertą dla Wystawców

Pobierz ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Pozostaw odpowiedź