• Praktyki / staż
  • Dowolna lokalizacja
  • Dodana 3 miesiące temu

Centrum ds Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa jest partnerem w projektach międzynarodowych i prowadzi rekrutacje na projekty europejskiego wolontariatu za granicą (EVS). Aktualnie prowadzimy rekrutację do projektu EVS, który odbędzie się w Portugalii (od połowy marca do połowy listopada 2018). Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-30 lat a projekt dotyczy głównie tematyki ekologii: praca edukacyjna z młodzieżą, promocja i organizacja wydarzeń ekologicznych, wsparcie organizacyjne rezydencji artystycznej (głównie ceramika).
Projekt finansowany jest w ramach programu Erasmus +, więc koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia (wolontariusz otrzymuje również drobne „kieszonkowe” w czasie trwania projektu) są pokryte z funduszy europejskich.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: mkucner@tratwa.org

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook