• Praktyki / staż
  • Dowolna lokalizacja
  • Dodana 10 miesięcy temu

De Gruyter Open

De Gruyter Open (www.degruyteropen.com) to czołowy wydawca czasopism naukowych, część grupy wydawniczej De Gruyter (www.degruyter.com).

Praktykanci współpracują z naszą firmą wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Praktyka nie koliduje z innymi zajęciami, ponieważ praktykanci mają swobodę w planowaniu czasu pracy. Praktyka trwa minimum 120 godzin i jest nieodpłatna.

Zakres zadań:
– Praca badawcza w Internecie – wyszukiwanie informacji związanych z publikacjami naukowymi oraz tworzenie baz danych
– Wsparcie działań marketingowych wydawnictwa

Wymagania:
– Sumienność i dobra organizacja pracy
– Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (dodatkowa znajomość innych języków będzie dużym atutem)
– Łatwość poruszania się w środowisku internetowym

Oferujemy:
– Możliwość zapoznania się ze specyfiką działania elektronicznego wydawnictwa naukowego
– Możliwość doskonalenia umiejętności językowych
– List referencyjny w języku polskim i angielskim
– Możliwość odpłatnej współpracy przy innych, odpowiadających predyspozycjom praktykanta zadaniach

Kandydatów zainteresowanych ofertą i spełniających przedstawione wymagania prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja@degruyteropen.com. Prosimy również o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883).

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: rekrutacja@degruyteropen.com

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook