• Praktyki / staż
  • Warszawa
  • Dodana 3 miesiące temu

Deloitte

Deloitte

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:
– Identyfikacja i pomiar ryzyka
– Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
– Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
– Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS,
– Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)

Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.

U nas możesz się skupić i/lub na pracy:
– w charakterze mocno ilościowym – praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
– w charakterze bardziej jakościowym – praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi

Od kandydatów oczekujemy:

– Umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów
– Ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (1 lub 2 rok II stopnia) na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe.
– Praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
– Średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych: SQL, R, SAS.
– Chęci rozwoju i szybkiej nauki
– Wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole
– Samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
– Dyspozycyjności (ok. 30 godzin w tygodniu)