• Umowa o pracę
 • Łódź
 • Dodana 3 miesiące temu

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki zatrudni

Informatyka

na etacie naukowo – technicznym

w Centrum Informatyki

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:

 • Znajomość budowy komputerów osobistych, serwerów oraz urządzeń zewnętrznych na poziomie diagnostyki i pełnego serwisu.
 • Znajomość systemów multimedialnych: projektory, nagłośnienie.
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux na poziomie administratora.
  • podstawowa znajomość usług Active Directory
  • mile widziana znajomość Hyper-V
 • Podstawowa umiejętność administrowania siecią komputerową lokalną
  • podstawowa znajomość urządzeń sieciowych w szczególności zarządzalnych (switche, routery, firewalle).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji anglojęzycznych.
 • Gotowość do nauki i poszerzania kompetencji
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mailowy: ci@uni.lodz.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Klauzula dla kandydata do pracy

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: ci@uni.lodz.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook