• Praktyki / staż
  • ŁÓDŹ
  • Dodana 9 miesięcy temu

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.-sp.k.

Oferujemy:

PŁATNY STAŻ w Instytutcie Nauk Społeczno-Ekonomicznych

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” – www.zatrudnienie.inse.pl.

Oferujemy:

szkolenie;
możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
stypendium stażowe.

Miejsce pracy: Łódź

Długość stażu: min. 3 miesiące

Wysokość stypendium: 1 850,00 zł/m-c

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@inse.pl

Zakres zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektów unijnych o tematyce społecznej.
Wspieranie pracowników Instytutu w bieżących zadaniach.
Prace administracyjno-biurowe.
Sporządzanie pism i dokumentów.

Wymagania

Umiejętności:

wykształcenia wyższego (ew. student ostatnich lat studiów),

umiejętności analitycznego myślenia,

łatwości w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: praca@inse.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook