• Praktyki / staż
  • ŁÓDŹ
  • Dodana 2 miesiące temu

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.-sp.k.

PŁATNY STAŻ
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych poszukuje stażysty/stażystki

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” – www.zatrudnienie.inse.pl.

Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (ew. student ostatnich lat studiów);
  • umiejętności analitycznego myślenia;
  • łatwości w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.

Oferujemy:

  • szkolenie;
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
  • stypendium stażowe.

Miejsce pracy: Łódź

Długość stażu: min. 3 miesiące

Wysokość stypendium: 1 850,00 zł/m-c

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@inse.pl

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: praca@inse.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook