• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 2 tygodnie temu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie projektowania systemów informatycznych
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyk)
 Umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz i prezentacji
 Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 Udokumentowany dorobek

Dodatkowe atuty:
 Doświadczenie w zakresie projektowania aplikacji wykorzystujących technologię rzeczywistości wirtualnej (ang. virtual reality)
 Doświadczenie w zakresie stosowania programów symulacji pod katem opracowywania nowoczesnych rozwiązań materiałowych
 Znajomość metodyk zarządzania projektami (m.in. Prince, PMBOK)
 Doświadczenie w zakresie projektowania aplikacji wykorzystujących technologię rzeczywistości wirtualnej (ang. virtual reality)
 Doświadczenie w zakresie stosowania programów symulacji pod kątem opracowywania nowoczesnych rozwiązań materiałowych.

Oferujemy:
 ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się instytucie badawczym,
 odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,
 program szkoleniowy wdrażający do pracy,
 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

Liczba dostępnych stanowisk pracy: 1
Forma zatrudnienia – umowa o pracę
Oferty w postaci:
 curriculum vitae,
 listu motywacyjnego

należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista badawczo – techniczny w zakładzie projektowania systemów informatycznych”, bądź drogą mailową, do dn. 25.04.2018r.

W ofercie powinna być zamieszczona klauzula odnośnie przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3
90-505 Łódź

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: Kadry@moratex.eu

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook