• Praktyki / staż
  • Łódź
  • Dodana 4 miesiące temu

PHIN Consulting Sp. z o. o.

Zakres obowiązków:
• wsparcie zespołu projektowego w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją aplikacyjną,
• weryfikacja terminów i rodzajów konkursów dotacyjnych,
• udział w opracowywaniu informacji dla klienta na podstawie ogłoszonych konkursów,
• współpraca z instytucjami zarządzającymi, klientami, partnerami projektów.
Oferujemy:
• możliwość odbycia praktyk w stabilnej firmie ukierunkowanej na rozwój,
• zdobycie doświadczenia zawodowego podczas opracowywania projektów w gronie profesjonalistów,
• udział w realizacji innowacyjnych i prestiżowych projektów,
• profesjonalne narzędzia pracy i miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• umiejętność pracy indywidualnej, jak i w zespole projektowym,
• łatwość w redagowaniu tekstów pisanych,
• umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
• odpowiedzialność, systematyczność w zakresie powierzonych zadań,
• status studenta, preferowany kierunek studiów- Gospodarka przestrzenna.

1. Administratorem danych osobowych jest spółka PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 63 tel.: (42) 66 111 99, adres e-mail: sekretariat@phin.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PHIN Consulting Sp. z o.o. jest Pan Waldemar Zamojski – waldemar.zamojski@phin.pl
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wyłonienia kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Europejskich. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres rekrutacji nie dłużej niż trzy miesiące po jej zakończeniu.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: sekretariat@phin.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook