• Praktyki / staż
  • Łódź
  • Dodana 2 miesiące temu

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

W ramach MOPS w Łodzi funkcjonują domy dziecka i rodzinna piecza zastępcza. Potrzebne jest wsparcie w charakterze wolontariatu dla dzieci z domów dziecka, które mają problemy z nauką – szczególnie dotyczy to matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i języka angielskiego. Potrzebni są także wolontariusze, którzy będą towarzyszyć dzieciom w Domu Małego Dziecka oraz przy spotkaniach rodziców biologicznych z ich dziećmi na terenie placówki. Ponieważ jest kładziony duży nacisk na powroty dzieci do ich rodzin biologicznych, stąd potrzebna jest kompleksowa praca z rodzinami biologicznymi i tu też jest przestrzeń dla wolontariuszy i praktykantów.

W ramach zastępczej pieczy rodzinnej również potrzebni są wolontariusze do pomocy w nauce dla dzieci (szczególnie poziom szkoły podstawowej) oraz wolontariusze, którzy będę pomocni w opiece nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: s.rydz@mops.lodz.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook