Infosys Poland to wiodący dostawca usług outsourcingowych, konsultingowych i technologicznych oraz jeden z największych pracodawców z sektora usług w Polsce. Firma jest największą poza granicami Indii filią Infosys Limited - globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT oraz giganta na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług dla biznesu.

Polskie centrum Infosys zatrudnia ponad 2500 specjalistów, świadczących usługi BPO, HRO i ITO dla klientów z całego świata w ponad 20 językach. Firma jest jednym z największych zagranicznych inwestorów w Łodzi. 

Do głównych obszarów specjalizacji centrum należy obsługa podatkowa, Master Data Management, usługi finansowo- księgowe i zakupowe, transformacje biznesowe, obsługa procesów logistycznych, zarządzanie ryzykiem. Infosys Poland jest jedną z firm założycielskich ABSL, największej organizacji branżowej w regionie Europy Środkowo – Wschodniej skupiającej firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

DANE KONTAKTOWE:

ul. Pomorska 106A
91-402 Łódź
tel. 42-278-15-00
e-mail: rekrutacja_lodz@infosys.com 

POSZUKIWANI PRACOWNICY:

Księgowy
Pracownik Działu Zakupów
Analityk Danych Biznesowych
Administrator Baz Danych

MIEJSCE PRACY/PRAKTYK/STAŻU:

Łódź

LICZBA OFEROWANYCH MIEJSC PRACY:

300

PŁATNE PRAKTYKI/STAŻE:

Tak, przez cały rok

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Bardzo dobra znajomość angielskiego
Zdolność analitycznego myślenia
Wykształcenie wyższe
Znajomość programu MS Excel
Znajomość języków obcych