Młodzi w Łodzi

PozostałeWystawcy UTP  

CHCECIE WIĘCEJ? PROGRAM „MŁODZI W ŁODZI” OFERUJE WAM WIĘCEJ!

Program „Młodzi w Łodzi” powstał, aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz wskazywać studentom możliwości rozwoju zawodowego w mieście. Realizatorem projektu jest Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Łodzi, które – przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami – realizuje szereg inicjatyw, m.in. portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia, konkurs dla młodych przedsiębiorczych czy kartę rabatową łódzkiego studenta.

PARTNERZY

W ramach programu współpracuje aktywnie już ponad 100 łódzkich firm oraz trzy największe łódzkie uczelnie publiczne: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

KARTA RABATOWA MŁODZI W ŁODZI, czyli student w Łodzi ma taniej!

Jest to inicjatywa programu „Młodzi w Łodzi”, w ramach której wszyscy studenci łódzkich uczelni mogą uzyskać rabaty na produkty i usługi oferowane przez 75 partnerów. Są to m.in. teatry, kina, szkoły językowe, szkoły tańca, auto szkoły, kluby fitness, centra rozrywki oraz lokale gastronomiczne. Karta wydawana jest bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji na stronie „Młodzi w Łodzi”. Z inicjatywy skorzystało do tej pory ponad 7500 studentów.

STYPENDIA, czyli bez pieniędzy ani rusz! 

Jednymi z najważniejszych inicjatyw programu są rozbudowane i unikatowe w skali kraju programy stypendialne, w którego skład wchodzą fundowane przez pracodawców lub Urząd Miasta Łodzi stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez łódzkich pracodawców, dofinansowanie akademików dla osób spoza województwa łódzkiego oraz dofinansowanie dodatkowych lektoratów języków obcych. Dotychczas odbyło się siedem edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 2600 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 163 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 900 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało dotychczas 16 studentów, a z dodatkowych lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego skorzystało prawie 130 osób. Program stypendialny jest dla najlepszych studentów nie tylko formą finansowego wsparcia, ale też szansą do nawiązania relacji z pracodawcą. Natomiast dla pracodawcy to świetna okazja na pozyskanie cennego ambasadora firmy na uczelni, praktykanta, stażysty czy w dalszej perspektywie pracownika.

Stypendia Miasta Łodzi przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów. Celem uruchomienia miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi. Przyciąganie zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu, w połączeniu z wysokiej jakości procesami dydaktycznymi na łódzkich uczelniach, da łódzkim pracodawcom oraz potencjalnym inwestorom pewność wysokiej jakości zasobów ludzkich. O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się:

1) studenci I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu miasta Łodzi, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej;

2) studenci I roku studiów doktoranckich, kształcący się w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej z terenu Miasta Łodzi  ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej.

Wyróżnieni studenci otrzymują miesięcznie przez okres roku akademickiego ok. 1000 zł, natomiast doktoranci ok. 2000 zł. W dotychczasowych czterech edycjach programu wyłonionych zostało 62 stypendystów, którzy łącznie otrzymali od miasta wsparcie w wysokości 927.431,00 zł!

STAŻE I PRAKTYKI, czyli naucz się czegoś praktycznego!

Kolejną, bardzo ważną inicjatywą programu jest Portal praktyk i staży znajdujący się pod adresem www.praktyki.lodz.pl, za pośrednictwem którego młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach. Strona ta pozwala na przeglądanie i aplikowanie na ogłoszenia zamieszczane przez pracodawców.

Z portalem praktyk i staży związany jest projekt „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne”, który poza umożliwieniem zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, ułatwia studentom i absolwentom łódzkich uczelni, wejście na rynek pracy. Statystyki pokazują, że ponad 60% stażystów każdego roku otrzymuje  od swoich pracodawców propozycje dalszej współpracy. Płatne staże stanowią także dodatkowe źródło dochodu. W dotychczasowych V edycjach projektu wzięło udział 200 łódzkich firm, które zgłosiły prawie 680 ofert płatnych staży wakacyjnych. Kandydaci aplikowali za pośrednictwem Portalu praktyk i staży. W sumie złożono ponad 12 600 aplikacji!

SZKOLENIA ZA FREE, czyli studia to za mało, chcę wiedzieć więcej!

Jeśli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę, możesz wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach „Twoja kariera w Twoich rękach”, organizowanych przy współpracy z partnerami programu „Młodzi w Łodzi”. Dotychczas zorganizowano ponad 280 szkoleń i skorzystało z nich już ponad 4500 osób. Przykładowa tematyka szkoleń to: komunikacja, autoprezentacja, wyznaczanie i realizacja celów, rozwój i zarządzanie karierą, coaching czy szkolenia z branży IT. Szczególnie istotnym aspektem naszych szkoleń jest fakt, iż są one prowadzone przede wszystkim przez praktyków z firm, a nie przez osoby posiadające jedynie wiedzę teoretyczną.

KONKURS NA BIZNESPLAN, czyli wolę pracować na swój rachunek!

Dla młodych przedsiębiorczych przeznaczony jest Konkurs „Młodzi w Łodzi – Mam pomysł na biznes„. Jest to inicjatywa, mająca na celu wyróżnienie i wsparcie realizacji najlepszych biznesplanów przyszłych i obecnie funkcjonujących młodych łódzkich przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą swoje pomysły na własny biznes mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz indywidualnym doradztwie, a najlepsi otrzymują m.in. nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, kursy językowe czy bezpłatną obsługę księgową przedsiębiorstwa. W tegorocznej edycji konkursu wsparciem zostało objętych 17 przedsięwzięć biznesowych, poprzez przekazane przez Miasto oraz Parterów środki finansowe o łącznej wartości ponad 50.000 zł oraz 34 nagrody o charakterze rzeczowym/usługowym. Siedem dotychczasowych edycji konkursu, to blisko 1000 pomysłów biznesowych, 240 profesjonalnych biznesplanów, ponad 100 firm funkcjonujących w wyniku udziału w konkursie.

WIZYTY W FIRMACH, czyli zobacz jak można pracować.

Poznaj łódzkich Pracodawców!” to cykl wizyt u łódzkich partnerów programu „Młodzi w Łodzi”. Wizyta obejmuje zwiedzanie firmy, prezentację możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji itp. Z inicjatywy tej skorzystało ponad 1000 studentów.

WYDARZENIA, czyli coś dla ciała i dla ducha.

W ramach programu „Młodzi w Łodzi” organizowanych jest wiele wydarzeń i akcji promocyjnych, w trakcie których zachęcamy do udziału w naszych inicjatywach, m.in. Akademickie i Uniwersyteckie Targi Pracy, eventy wyjazdowe do szkół ponadgimnazjalnych w regionie łódzkim i województwach ościennych w ramach akcji „Studenci i Studentki z Łodzi pozdrawiają Maturzystki i Maturzystów”, Juwenalia, Święto Łodzi i wiele innych.

Program „Młodzi w Łodzi” charakteryzuje się wyjątkowo dużą rozpoznawalnością oraz sympatią wśród młodych ludzi. Badanie przeprowadzone w listopadzie 2014 r. na reprezentatywnej grupie łódzkich studentów pokazuje, że 98% spośród osób, które słyszały o jakiejkolwiek akcji skierowanej do młodych ludzi spontanicznie wskazuje program „Młodzi w Łodzi” jako przykład tego typu działań. Tak wysoka rozpoznawalność programu to wynik przede wszystkim szeroko zakrojonych oraz skierowanych bezpośrednio do młodych ludzi kampanii promocyjno-informacyjnych.

Niezwykle ważnym narzędziem komunikacji jest internet. Strona www.mlodziwlodzi.pl ma ponad 9 500 zarejestrowanych użytkowników newslettera oraz miesięcznie prawie 20 tysięcy niepowtarzalnych użytkowników i prawie 70 tysięcy odsłon.

Zapraszamy też na nasz fanpage na Facebooku.

  Wszystko
  Audyt
  BPO
  Doradztwo
  Edukacja
  Finanse
  FMCG
  Handel
  IT
  Księgowość
  Logistyka
  Obsługa klienta
  Podatki
  Pozostałe
  Produkcja
  Wystawcy UTP