Nie masz pomysłu na temat pracy dyplomowej? Sprawdź ofertę prac zamawianych KGHM na rok akademicki 2017/2018

Dla wszystkich studentów poszukujących odpowiedniego tematu dla swojej pracy dyplomowej firma KGHM przygotowała specjalną ofertę na rok akademicki 2017/2018. Międzynarodowy koncern – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczelni i studentów – zachęca do skorzystania z pomocy w zakresie udostępniania materiałów niezbędnych do pełnego ukończenia studiów wyższych.

Pomoc w zakresie realizacji prac naukowych odbywa się poprzez udostępnienie zainteresowanym  studentom materiałów jakimi dysponuje spółka. Główna płaszczyzna, na której oparte są tematy dostępne dla studentów dotyczy m.in. problemów ekonomicznych, środowiskowych, organizacyjnych i technologicznych oraz formalno-prawnych i finansowych. Oferta KGHM skierowania jest przede wszystkim do studentów kierunków: mechanicznych, elektrotechnicznych, ekonomicznych oraz pedagogicznych i psychologicznych. Zakres tematyczny dostępny dla chętnych do wzięcia udziału w programie obejmuje projekty przedstawione przez oddziały i centralę KGHM, jak również uczelnie wyższe w Polsce.  Wśród tematów m.in.:

  • Stosowane narzędzia badania efektywności szkoleń na przykładzie firm polskich produkcyjnych (i ewentualnie jednej firmy zagranicznej).
  • Przegląd i analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami na podstawie spółek giełdowych.
  • Programy rozwojowe kompetencji. Dopasowanie do potrzeb pracodawcy – od identyfikacji potrzeb po badanie efektywność.
  • Przegląd oferowanych na rynku systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania projektami, programami i portfelami.
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
  • Praca z zespołem projektowym i komunikacja w projekcie.
  • Ocena rentowności projektów i działań.
  • Badanie efektywności programu rozwojowego Studium Przywództwa adresowanego do pracowników kierujących pracownikami zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A.
  • Opracowanie i wdrożenie jednolitego programu mentoringu adresowanego do różnych grup pracowniczych.

Pełen wykaz tematów  oraz szczegółowe informacje na temat Programu udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych KGHM są dostępne tutaj.

Współpraca KGHM Polska Miedź S.A. oraz Uniwersytetu Łódzkiego zainagurowana została w dniu 30 czerwca br. List intencyjny w sprawie sygnowali rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski i prezes zarządu koncernu KGHM Polska Miedź S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki.

Pozostaw odpowiedź