Praktyki nieobligatoryjne to forma zdobywania doświadczenia zawodowego, która wyróżnia się elastycznością. Student we współpracy z pracodawcą decyduje, jak długo i przez ile godzin tygodniowo będzie odbywać praktyki.

Każdy student, który chciałby odbyć praktyki nieobligatoryjne zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia do Akademickiego Biura Karier Zawodowych poniższych dokumentów:

Wniosek o przyjęcie na praktyki studenckie (w 1 egzemplarzu)

Porozumienie o przyjęcie studenta Uniwersytetu Łódzkiego na praktyki studenckie (w 3 egzemplarzach)

1. Na podstawie wypełnionego  i podpisanego przez pracodawcę wniosku, pracownik Akademickiego Biura Karier Zawodowych podpisuje porozumienie.

2. Kolejnym krokiem jest podpisanie przez pracodawcę porozumienia o przyjęciu studenta na praktyki.

3. Wniosek oraz jedna kopia porozumienia musi zostać dostarczona do Akademickiego Biura Karier Zawodowych przed rozpoczęciem praktyk. Po jednej kopii porozumienia otrzymuje również student i pracodawca.

4. Po zakończeniu praktyk należy przynieść do Akademickiego Biura Karier Zawodowych wypełnione przez pracodawcę następujące dokumenty: Zaświadczenie o odbyciu praktyk nieobligatoryjnych, Ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy oraz Ankieta ewaluacyjna dla studenta (po 1 egzemplarzu). Na podstawie tego dokumentu będziemy mogli wpisać informację o ukończonych praktykach do suplementu dyplomu.

 

Dokumenty w języku angielskim znajdują się tutaj.

Udostępnij: