Uniwersytet Łódzki za pośrednictwem zespołu Biura Karier od 2013 r. prowadzi cyklicznie monitorowanie karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Badanie odbywa się w trzech turach:

  • po roku,
  • po trzech latach,
  • i po pięciu latach od ukończenia studiów.

Za moment zakończenia edukacji uznaje się tutaj rok akademicki, w którym złożono ostatni egzamin przed obroną pracy dyplomowej.

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ.

Kończąc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studenci mogą wyrazić zgodę na udział w badaniu na karcie obiegowej. Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.

 

Zestawienie zrealizowanych i planowanych badańROCZNIK
ABSOLWENTÓW

TURA BADANIA

1 ROK PO STUDIACH

3 LATA PO STUDIACH

5 LAT PO STUDIACH

status
raport/infografika
realizacja badania
status
raport/infografika
realizacja badania
status
raport/infografika
realizacja badania
2012
zrealizowanopobierz raport
2013
zrealizowanoraport dostępny
2015
w toku
2017
2013
zrealizowanopobierz raport
2014
zrealizowanow trakcie opracowania
2016
planowane
2018
2014
zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2015
w toku
2017
planowane
2019
2015
zrealizowanopobierz raport
pobierz infografikę
2016
planowane
2018
planowane
2020
2016
w toku
2017
planowane
2019
planowane
2021

Kontakt:

Remigiusz Żulicki
Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów

Biuro Karier UŁ
Lumumby 14
91-404 Łódź

T: 042 665-53-34
E: remigiusz.zulicki@uni.lodz.pl
W: www.biurokarier.uni.lodz.pl

Udostępnij: