MonitorowanieKarier 264x91 Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 roku prowadzi cykliczne monitorowanie losów zawodowych absolwentów naszej Uczelni. Rok, trzy lata i pięć lat od ukończenia studiów absolwenci otrzymują mailowo link do krótkiej anonimowej ankiety. Celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ. Kończąc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studenci mogą wyrazić zgodę na udział w badaniu na karcie obiegowej. Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.

Badanie losów 2016

 

Poniżej znajduje się raport z ostatniej edycji badania (absolwenci rocznika 2014). Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Raport – absolwenci 2014 Infografika 2014

 

Archiwum raportów

Raport – absolwenci 2013

 

góra

Udostępnij: