Idea

Wydarzenie, w trakcie którego pracodawcy odbywają serię krótkich rozmów rekrutacyjnych ze studentami i absolwentami. W rezultacie w jeden dzień można wstępnie sprawdzić kilkunastu kandydatów.

Korzyści

Dotarcie z ofertami płatnych praktyk, staży i pracy do sprofilowanej grupy odbiorców.
Wstępna selekcja CV dokonana przez Biuro Karier UŁ zgodnie z preferencjami firm.
Kilkunastu kandydatów przygotowanych do rozmów kwalifikacyjnych w trakcie szkoleń.

Jak to działa

 • Pracodawcy zgłaszają udział w Recruitment Days - określają wymagania wobec kandydatów na płatne stanowiska praktyk/staży lub pracy.
 • Studenci i absolwenci UŁ aplikują do programu - określają swój profil zawodowy oraz przesyłają CV.
 • Biuro Karier UŁ selekcjonuje kandydatów i zapewnia im wsparcie.
 • Kandydaci zapraszani są spotkania z Pracodawcami, których wymagania spełniają.
 • Spotkania odbywają się na wybranym Wydziale/Wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego między 27 - 31 marca 2017.
 • Każda rozmowa rekrutacyjna trwa 15 minut. Rozmowy odbywają się w godzinach 9.00 - 15.00
 • Biuro Karier UŁ przesyła pracodawcom bazę CV kandydatów zgłoszonych do programu.

Formuła

 • Spotkania odbywają się na wybranym Wydziale/Wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego między 27 - 31 marca 2017.
 • Przedstawiciele firm prowadzą szybkie rozmowy rekrutacyjne ze studentami i absolwentami UŁ, spełniającymi podstawowe kryteria pracodawcy.
 • Każda rozmowa rekrutacyjna trwa 15 minut.
 • Biuro Karier UŁ zaprasza wszystkich studentów, spełniających kryteria pracodawcy na rozmowę z firmą.
 • Biuro Karier UŁ nie gwarantuje minimalnej liczby kandydatów.

Warunki finansowe

Koszt uczestnictwa w Recruitment Days uzależniony jest liczby Wydziałów UŁ/dni, na których firma prowadzi rekrutacje. Udział Firmy w rekrutacji w ramach jednego dnia wynosi 750 zł + 23% VAT.

Terminy

 • 1 marca - Deadline rejestracji firm do udziału w wydarzeniu.
 • 3 - 13 marca - Rekrutacja uczestników. Szkolenia dla uczestników
 • 17 marca - Poinformowanie firm o liczbie zgłoszonych kandydatów . Potwierdzenie udziału Firm.
 • 27 - 31 marca - Recruitment Days.
 • 3 kwietnia - Wysyłka CV kandydatów spełniających kryteria.

Zgłoszenia

Do 1 marca przyjmujemy zgłoszenia udziału w Recruitment Days poprzez formularz online:
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt