Idea

Wydarzenie, w trakcie którego pracodawcy odbywają serię krótkich rozmów rekrutacyjnych ze studentami i absolwentami. W rezultacie w jeden dzień można wstępnie sprawdzić kilkunastu kandydatów.

Korzyści

Dotarcie z ofertami płatnych praktyk, staży i pracy do sprofilowanej grupy odbiorców.
Wstępna selekcja CV dokonana przez Biuro Karier UŁ zgodnie z preferencjami firm.
Kilkunastu kandydatów przygotowanych do rozmów kwalifikacyjnych w trakcie szkoleń.

Jak to działa

Formuła

Warunki finansowe

Koszt uczestnictwa w Recruitment Days uzależniony jest liczby Wydziałów UŁ/dni, na których firma prowadzi rekrutacje.Udział Firmy w rekrutacji w ramach jednego dnia wynosi 750 zł + 23% VAT.

Terminy

Zgłoszenia

Do 1 marca przyjmujemy zgłoszenia udziału w Recruitment Days poprzez formularz online:
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt