Start w karierę z Uniwersytetem łódzkim – edycja 2015: „Kierunek: Informatyka”start-w-kariere-logo

 

Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie studentów rozwojem własnej kariery zawodowej oraz zwrócenie uwagi na oczekiwania pracodawców stawiane kandydatom do pracy.

W roku akademickim 2014/2015 projekt adresowany jest do studentów pierwszego roku, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków informatycznych.

Projekt zakłada realizację innowacyjnego cyklu szkoleniowego obejmującego:

  • wizyty studyjne w firmach
  • warsztaty
  • wykłady z udziałem praktyków

Spotkania były prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników firm aktywnie wspierających projekt oraz wykwalifikowanych trenerów.

Ideą tegorocznej edycji jest promowanie wśród studentów rozpoczynających studia postaw prorozwojowych, promocję samodzielnej edukacji oraz zwrócenie uwagi studentów na kompetencje wymagane przez pracodawców z branż dynamicznie rozwijających się w Łodzi.

Korzyści dla Firm Partnerskich z udziału w programie:

  • Promocja marki pracodawcy wśród studentów pierwszych lat studiów.
  • Kształtowanie wśród studentów kompetencji pożądanych przez firmę.
  •  Umożliwienie prezentacji firmy na uczelni na stoisku firmowym oraz w trakcie prezentacji i warsztatów.
  • Specjalna sekcja polecająca partnerów projektu na stronie głównej biura karier www.biurokarier.uni.lodz.pl

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

Więcej informacji o Partnerze Strategicznym znajdziesz tutaj.

 

PARTNERZY

Accenture (355x249) Rossmann-Logo

 

 


 

W poprzednich edycjach projekt skierowany był do  uczniów najlepszych szkół średnich w regionie, wychodzący na przeciw bezpośrednim potrzebom łódzkich pracodawców, z branży usług informatycznych, centrów usług wspólnych czy też finansów.

Projekt „Start w karierę” powstał w celu stymulacji wśród uczniów szkół średnich postaw rozwojowych, promocji samodzielnej edukacji oraz dopasowania profili kształcenia młodych ludzi do wymagań przyszłych pracodawców. Głównymi celami realizowanych przedsięwzięć jest promowanie, wśród młodzieży szkół średnich, własnej inicjatywy w zdobywaniu doświadczeń zawodowych oraz podkreślenie znaczenia rozwoju umiejętności miękkich dla satysfakcjonującej przyszłości zawodowej. Projekt docierał do minimum 20 liceów i kilkuset licealistów, i organizowany jest we współpracy z kołami naukowymi zajmującymi się zarządzaniem m. in. zasobami ludzkimi, marketingiem, czy dziennikarstwem. Bezpośrednio w realizację projektu włączone były następujące firmy: BRE Bank, Citi Handlowy, HP, Infosys BPO Poland, Ericpol, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Transition Technologies, OSTC Poland – jako sponsorzy.