Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie umożliwia wymianę informacji, poznanie specyfiki firmy, przedstawienie ofert pracy, staży i praktyk.

Targi Pracy adresowane są do studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracodawcy
Uniwersyteckie Targi Pracy przede wszystkim dają pracodawcom możliwość pozyskania przyszłych pracowników. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniu firmy budują swój wizerunek atrakcyjnego pracodawcy wśród studentów i w środowisku akademickim.

Studenci i absolwenci
Uczestnicy targów mają szansę zapoznać się, w krótkim czasie, w jednym miejscu, z ofertą ponad 40 pracodawców. Dodatkowo mogą nawiązać z nimi bezpośredni kontakt, skonfrontować swoje predyspozycje i kwalifikacje z oczekiwaniami firmy, złożyć dokumenty aplikacyjne.

Partnerzy
W targach uczestniczą także partnerzy promujący swoją ofertę skierowaną głównie do studentów. Jest to dla nich doskonała okazja pozwalająca dotrzeć do szerokiego grona odbiorów przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków.

Miejsce
Targi Pracy organizowane są co roku w samym centrum kampusu uniwersyteckiego na Wydziale Zarządzania, ul. Matejki 22/26.