Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi organizuje w dniach 1 – 2 grudnia 2015 roku  seminarium „Finansowanie działalności gospodarczej”, które kierowane jest m.in. do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie informacyjne ma na celu zapoznanie uczestników z dostępnymi w danym momencie możliwościami korzystania ze wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz formalnymi aspektami ubiegania się o takie wsparcie.

W ramach seminarium planowane jest wystąpienie przedstawicieli z różnych instytucji wspierających merytorycznie proces powstawania firmy oraz posiadających w swoim portfelu dedykowaną ofertę finansową.

Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

  • Pożyczki dla Przedsiębiorców uruchamiających firmę z województwa łódzkiego w oparciu o pomoc de minimis,
  • Dotacje i pożyczki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Kto i na jakich zasadach może uzyskać poręczenie,
  • W jaki sposób sfinansować pomysł na biznes i gdzie szukać wsparcia,
  • Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy w firmie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy
  • Pożyczki dla przedsiębiorców na rozwój działalności,
  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
  • Podatki – optymalizacja podatkowa,
  • Zastosowanie produktów i usług bankowych w działalności gospodarczej,
  • Budowanie modelu biznesowego przedsięwzięcia.

Uczestnictwo w seminarium, które odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi mieszczącej się przy ulicy Wólczańskiej 49 jest bezpłatne.

Wszelkich informacji związanych z realizacją tego przedsięwzięcia udziela

Bartłomiej Babczyński – pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,  pod numerem telefonu: 42 663 02 55, fax: 42 663 02 78.

Zapytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres b.babczynski@wup.lodz.pl.

Zapisy dokonywane są do 27 listopada 2015 r. w siedzibie Centrum. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pozostaw odpowiedź