Wydział Biologii i Ochrony Środowiska


biologia, biotechnologia, mikrobiologia

biotechnologia, mikrobiologia

biomonitoring, ochrona środowiska

biotechnologia, mikrobiologia

biologia, biotechnologia, ochrona środowiska

ochrona środowiska

biologia, genetyka, ochrona środowiska, biomonitoring, biotechnologia, mikrobiologia

biotechnologia, ochrona środowiska

biomonitoring, mikrobiologia

biologia, genetyka, ochrona środowiska, biomonitoring, biotechnologia, mikrobiologia

biologia, biotechnologia, mikrobiologia

ochrona środowiska

ochrona środowiska, biomonitoring, biotechnologia, mikrobiologia

mikrobiologia, ochrona środowiska

biotechnologia

Wydział Chemii


chemia kosmetyczna

chemia kosmetyczna

chemia kosmetyczna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


polityka społeczna

praca socjalna, polityka społeczna

inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, inwestycje i nieruchomości

analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

polityka społeczna

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

informatyka i ekonometria

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

praca socjalna, polityka społeczna

praca socjalna, polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

analityka gospodarcza

analityka gospodarcza

informatyka i ekonometria, praca socjalna

inwestycje i nieruchomości

praca socjalna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

praca socjalna, polityka społeczna

polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

praca socjalna

analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

informatyka i ekonometria

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

praca socjalna, polityka społeczna

praca socjalna, polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości

polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

informatyka i ekonometria

informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza

inwestycje i nieruchomości

praca socjalna, polityka społeczna, analityka gospodarcza

informatyka i ekonometria, inwestycje i nieruchomości

informatyka i ekonometria

Intelligent Logistic Solutions

Wydział Filozoficzno-Historyczny


historia, wojskoznawstwo

historia, wojskoznawstwo

historia

historia

historia

historia

historia

historia, wojskoznawstwo

Centrum Innowacji Społecznych UŁ

Wydział Matematyki i Informatyki


analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

analiza danych

Wydział Nauk Geograficznych


geografia

gospodarka przestrzenna, geomonitoring, geografia

gospodarka przestrzenna

geografia

geomonitoring

gospodarka przestrzenna, geografia

gospodarka przestrzenna

gospodarka przestrzenna

geografia

geografia

gospodarka przestrzenna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych


stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe

stosunki międzynarodowe