Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do Letniej Edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”. Założeniem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania instytucji kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji.

Staże odbędą się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.

Oferta staży skierowana jest do studentów 3 – 5 roku studiów magisterskich, 3 roku studiów licencjackich oraz 1 – 2 roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunkach związanych z kulturą oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury, a także doktorantów i absolwentów, którzynie ukończyli 30 roku życia.

Termin odbywania staży w Edycji Letniej obejmuje okres od 23 czerwca do 30 września 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 18 maja do 8 czerwca 2015 r.

Instytucja może powierzyć rekrutację stażysty Narodowemu Centrum Kultury lub skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez NCK stażystami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w 23-24 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy studentów oraz instytucje, firmy, organizacje pozarządowe do udziału w projekcie!

Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania kulturą!

KONTAKT:

  • Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://nck.pl/edycja-letnia-2015/​
  • Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 2 100 117

kultura111

Pozostaw odpowiedź