Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaprasza absolwentów/studentów ostatniego roku Uniwersytetu Łódzkiego, którzy ukończyli/kończą:

 • Wydział Prawa i Administracji (w szczególności prawo administracyjne, administracja)
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (w szczególności finanse publiczne, rachunkowość, ekonomia, socjologia, gospodarka przestrzenna)
 • Wydział Zarządzania (w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyka)
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (w szczególności ochrona środowiska)
 • Wydział Nauk Geograficznych (w szczególności gospodarka przestrzenna, geografia)
 • Wydział Matematyki i Informatyki (w szczególności informatyka)

do odbycia stażu na stanowiskach:

 • pracownik biurowy
 • technik prac biurowych
 • pracownik kancelaryjny

Wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera
 • komunikatywność
 • sumienność

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy Państwu pracę w przyjaznej i miłej atmosferze oraz wsparcie przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu stażu. Dla osób, które chciałaby związać swoje życie zawodowe z pracą w administracji jest to doskonała okazja m. in. do zdobycia wiedzy  związanej z organizacją administracji rządowej w województwie w tym funkcjonowania ŁUW.

Udział w stażu pozwoli Państwu: 

 • nabyć nowe umiejętności,
 • poznać kulturę organizacyjną ŁUW,
 • sprawdzić się w profesjonalnym zespole pracowniczym,
 • wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • zdobyć cenne doświadczenie które podniesie notowania na rynku pracy.

Ze stażu mogą skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, więc warunkiem koniecznym do odbycia stażu jest zarejestrowanie się w właściwym według miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ilość miejsc ograniczona

Szczegółowych informacji udziela komórka organizacyjna właściwa do realizacji zadań związanych z organizacją staży oraz praktyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Oddział Organizacyjny
Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Bud D, I piętro, pok. 137

Agnieszka Rogalska tel. 42 664-11-95, agnieszka.rogalska@lodz.uw.gov.pl

Pozostaw odpowiedź