Podyplomowe Studia, Life Coaching – Metody Wspierania Relacji Międzyludzkich

grafika - linkedinPodyplomowe Studium Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie rozwojem osobistym oraz na tworzącą się kulturę proaktywnego działania w życiu osobistym i zawodowym.

W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.life-coaching.edu.pl/opis.html

Podyplomowe Studia, Coaching i Mentoring Organizacyjny

Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem przywództwa organizacyjnego, to jest z kształtowaniem efektywnego i spójnego stylu zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi menadżerskich. Ich celem jest doskonalenie kompetencji u osób obejmujących aktualnie stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i dla osób, które w swojej ścieżce kariery mają zaplanowany awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem.

W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.coach-mentor.edu.pl/opis.html

Podyplomowe Studia, Innowacyjne Przywództwo – Doskonalenie kompetencji lidera

Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem przywództwa organizacyjnego, to jest z kształtowaniem efektywnego i spójnego stylu zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi menadżerskich. Ich celem jest doskonalenie kompetencji u osób obejmujących aktualnie stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i dla osób, które w swojej ścieżce kariery mają zaplanowany awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem.

Podstawowym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zastosowania nowoczesnych metod przywództwa organizacyjnego oraz kompleksowe kształcenie w zakresie doskonalenia kompetencji przywódczych. Studia mają nie tylko dostarczać uczestnikom specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności menadżera w zarządzaniu ludźmi.

Więcej informacji na stronie: http://www.innowacyjny-lider.edu.pl/opis.html

 

Pozostaw odpowiedź