Wolontariat europejski

Wolontariat europejski

Możliwości wolontariatu w Europie jest dużo. I będzie coraz więcej. Unijne państwa zgodnie uznają, że praca społeczna w innym kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilność Europejczyków – a to jeden z priorytetów polityki młodzieżowej Unii Europejskiej. Masz 17-30 lat i chciałbyś wyjechać na 2-12 miesięcy za granicę jako uczestnik Wolontariatu Europejskiego … Continue reading »