STAŻ NA START.
Uniwersytet Łódzki uruchamia nowy program dla studentów

Z początkiem października Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego rozpocznie realizację projektu „Staż na start”, w ramach którego 446 studentów z 7 Wydziałów UŁ weźmie udział w wysokiej jakości stażach. Na ten cel Uniwersytet Łódzki pozyskał ponad 4 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Według danych, zawartych w raporcie „Start na rynku pracy”, opracowanym przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, największymi barierami w wejściu na rynek pracy są: brak doświadczenia (uważa tak 74% uczestniczących w badaniu studentów), zbyt wysokie oczekiwania pracodawców (51%), zbyt mała liczba staży (42%) oraz brak wiedzy o rynku pracy wśród studentów (38%). „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń.

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji praktycznych, niezbędnych w rozpoczęciu aktywności zawodowej. W okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku  Biuro Karier UŁ  – we współpracy z pracodawcami – umożliwi studentom odbycie płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż w Łodzi. Studenci uczestniczący
w projekcie otrzymają wsparcie opiekuna merytorycznego oraz stypendium w wysokości 6 660 zł za cały okres stażu.

Dla kogo

Wsparciem zostanie objętych 446 osób studiujących dziennie na ostatnich czterech semestrach studiów pierwszego lub drugiego stopnia na siedmiu Wydziałach UŁ. Ze staży będą mogli skorzystać studenci i studentki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (biologia, genetyka, ochrona środowiska, biomonitoring, biotechnologia, mikrobiologia), Wydziału Matematyki i Informatyki (analiza danych), Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (praca socjalna, polityka społeczna, informatyka i ekonometria, analityka gospodarcza, inwestycje i nieruchomości), Wydziału Chemii (chemia kosmetyczna), Wydziału Nauk Geograficznych (gospodarka przestrzenna, geomonitoring, geografia), Wydziału Filozoficzno-Historycznego (historia, wojskoznawstwo) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (stosunki międzynarodowe).

Start w karierę z Biurem Karier UŁ

„Staż na start” to kolejna propozycja wspierająca studentów i studentki w ich pierwszych krokach na rynku pracy. – W ramach działań Biura Karier oferujemy naszym studentom doradztwo zawodowe, doradztwo z zakresu przedsiębiorczości oraz coaching kariery.  Na bieżąco monitorujemy losy naszych absolwentów i staramy się dostosowywać ofertę do oczekiwań pracodawców. Biuro Karier organizuje też m.in. Recruitment Days – szybkie spotkania rekrutacyjne z pracodawcami oraz cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Kompetencji – mówi prof. Tomasz Cieślak, Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. – Aktualnie przygotowujemy się do Uniwersyteckich Targi Pracy, które co roku przyciągają czołowych pracodawców w regionie i kilka tysięcy odwiedzających osób. Wydarzenie to odbędzie się już 16 listopada, tradycyjnie na Wydziale Zarządzania UŁ. Nowy program stażowy traktujemy jako uzupełnienie naszej oferty o kolejną formę wsparcia dla studentów, ale i pracodawców – dodaje.

„Staż na start” jest drugą w krótkim czasie inicjatywą Biura Karier współfinansowaną ze środków unijnych. W 2016 roku uruchomiony został projekt „KreaTOR Kariery”, w ramach którego 1000 studentów i studentek skorzysta z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, coacha kariery i doradcy ds. przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie: http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start/

Pozostaw odpowiedź