Możliwości wolontariatu w Europie jest dużo. I będzie coraz więcej. Unijne państwa zgodnie uznają, że praca społeczna w innym kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilność Europejczyków – a to jeden z priorytetów polityki młodzieżowej Unii Europejskiej.

Masz 17-30 lat i chciałbyś wyjechać na 2-12 miesięcy za granicę jako uczestnik Wolontariatu Europejskiego (EVS – ang. European Voluntary Service)?

Na czym to polega?
Projekt EVS opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Organizacje te odpowiadają za rekrutację wolontariuszy do udziału w projekcie.

Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.

Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Jako wolontariusz możesz pracować w różnych dziedzinach, takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy w ramach EVS otrzymasz Youthpass – zaświadczenie o Twoim uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki być może musisz wnieść, to niewielka część. Twoich kosztów podróży.

Informacje pochodzą ze strony Eurodesk Polska oraz Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania znajdziecie na portalach:

Pozostaw odpowiedź