Autoprezentacja na rynku pracy oraz podstawowe zagadnienia prawa pracy

Loading Map....

Data/Czas

24 kwietnia 2017 (poniedziałek)

13:00 - 17:00

Lokalizacja

Biuro Karier UŁ

 

Nazwa firmy/ instytucji:

 

 

 

Opis warsztatu:

Szkolenie, podczas którego uczestnicy zostaną wprowadzeni w problematykę poszukiwania pracy oraz będą mieli okazję poznać prawa jakie im przysługują po zawarciu umowy o pracę. Omówione zostana źródła poszukiwania pracy, zasady przygotowania cv oraz wskazówki dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kurs obejmuje również podstawowe zasady prawa pracy, niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy, m.in. sposoby zatrudnienia, prawa i obowiązki pracownika, wymiar czasu pracy, przysługujące urlopy.
Spodziewamy się aktywnego udziału uczestników – mile widziane przedstawienia własnych cv (w celu weryfikacji ich poprawności).
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zmagania się z problemami poszukiwania pracy i poszerzenie ich świadomości w zakresie przysługujących ich praw.

Na szkolenie zapraszamy głównie studentów ostatnich lat studiów oraz osób poszukujących pracy.

 

Lokalizacja:

Sala konferencyjna Biura Karier UŁ, ul. Lumumby 14

 

Rejestracja:

Rejestracja odbywa się przy pomocy systemu USOS

Kategorie