Autoprezentacja w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej

Loading Map....

Data/Czas

6 kwietnia 2017 (czwartek)

09:00 - 12:00

Lokalizacja

Biuro Karier UŁ

 

Nazwa firmy/ instytucji:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi

 

logo OHP

 

 

 

 

 

Opis warsztatu:

Warsztat szkoleniowy mający na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu autoprezentacji jak również jej elementów związanych z mową ciała werbalną i niewerbalną oraz ukazania możliwości wykorzystania autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z zachowaniem proksemiki.
Warsztat jest częściowo interaktywny co powoduje możliwości praktycznego sprawdzenia poruszanych kwestii a jego zasadnicza część jest wizualizowana w formie prezentacji multimedialnej.

 

Lokalizacja:

Sala konferencyjna Biura Karier UŁ, ul. Lumumby 14

 

Rejestracja:

Rejestracja odbywa się przy pomocy systemu USOS

Kategorie