IDEA

Cykl bezpłatnych warsztatów dla studentów i absolwentów prowadzony przez praktyków biznesu, profesjonalistów wielu branż i firmy szkoleniowe. Celem tego wydarzenia jest pomoc młodym ludziom w nabywaniu kompetencji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej.

STATYSTYKI

W latach 2006 – 2016 w ramach siedemnastu edycji Akademii Kompetencji osiągnęliśmy we współpracy z Państwem następujące rezultaty:

668 zrealizowanych szkoleń

11272 przeszkolonych studentów i absolwentów

432 firmy prowadzące szkolenia

W zeszłorocznej edycji Akademii Kompetencji w szkoleniach wzięło udział aż 934 studentów i absolwentów UŁ.

UCZESTNICY

Uczestnikami wydarzenia są studenci i absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowani rozwojem zawodowym, otwarci na propozycje rynku pracy, gotowi do podejmowania wyzwań. Zgłoszenia dla studentów i absolwentów są dobrowolne i bezpłatne.

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Możliwość prowadzenia działań wizerunkowych firmy w trakcie szkoleń/warsztatów.
 • Wpływ na określenie grupy docelowej szkoleń/warsztatów.
 • Prezentacja aktualnych projektów rekrutacyjnych.
 • Ukierunkowanie studentów na rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

BIURO KARIER UŁ ZAPEWNIA

 • Promocję wydarzenia (strona, FB, mailing).
 • Prowadzenie rekrutacji na szkolenia/warsztaty.
 • Salę szkoleniową z wyposażeniem (flipchart, komputer, rzutnik, głośniki).
 • Wsparcie organizacyjne.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Pracodawca, podejmując współpracę z Akademickim Biurem Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, zobowiązuje się do:
 • Zgłoszenia udziału Firmy w wydarzeniu przez wypełnienie formularza na stronie organizatora w terminie do dnia 19 marca 2017 roku.
 • Przeprowadzenia maks. 2 szkoleń, każdego dla maks. 30 uczestników. Czas szkolenia może wynosić od 3 do 7 godzin zegarowych.
 • Przygotowania i powielenia ewentualnych materiałów szkoleniowych.
 • Zapewnienia dla własnych potrzeb sprzętu multimedialnego wykraczającego poza możliwości Organizatora.
 • Udostępnienia w celach promocyjnych logo Firmy/ Instytucji.
 • Bieżącego kontaktu z Organizatorem.

Organizator zobowiązuje się do:

 • Przeprowadzenia rekrutacji uczestników na warsztaty.
 • Rezerwacji pomieszczeń szkoleniowych.
 • Promocji wydarzenia wśród społeczności akademickiej, m.in. poprzez stronę www.biurokarier.uni.lodz.pl oraz profilu facebookowego Biura Karier (ponad 5000 fanów).
 • Opieki asystenta podczas otwarcia i zamknięcia szkolenia.
 • Wystawienia certyfikatów dla uczestników szkoleń.
 • Ewaluacji wydarzenia poprzez badanie opinii studentów i Firm/Instytucji przeprowadzających szkolenia.

Organizator nie zapewnia przedstawicelowi Firmy zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia, noclegów, materiałów szkoleniowych oraz miejsca parkingowego.

SALA SZKOLENIOWA

XVIII edycja Akademii Kompetencji odbędzie się w samym centrum kampusu uniwersyteckiego w siedzibie Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ przy ul. Lumumby 14. Do Państwa dyspozycji będzie sala szkoleniowa wyposażone w:
 • Rzutnik multimedialny ekranem.
 • Komputer przenośny.
 • Głośniki do komputera.
 • Tablice typu flipchart (kartki, markery, magnesy).
 • krzesła z pulpitami, 2 duże stoły konferencyjne, 3 małe stoliki przestawne.
 • Telewizor.

TERMINY

20 Marca 2017 - 31 Maja 2017

ZGŁOSZENIA

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w XVIII edycji Akademii Kompetencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego pod poniższym linkiem. Każdy nowy tytuł szkolenia powinien być zgłoszony poprzez ponowne wypełnienie formularza. Udział pracodawców w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rekrutacja Pracodawców została zakończona w dniu 19 marca 2017 r.

Bardzo dziękujemy za Państwa zgłoszenia. Dzięki Państwa wsparciu w tym roku zostanie zorganizowanych ponad 50 szkoleń.

Udostępnij: