„Administracja pod kontrolą” to projekt stworzony w celu upowszechniania działalności strażniczej, monitorowania zjawisk ksenofobicznych oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Program będzie przebiegał pod hasłem „Społeczna kontrola samorządów – bezpośrednia władza w Twoich rękach”.

Szkoła Liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

W trakcie 3 weekendów szkoleń uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz w indywidualnym programie mentoringowym prowadzonym przez praktyków oraz teoretyków prawa.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

  • podstawy prawa administracyjnego,
  • dostęp do informacji publicznej,
  • społeczną kontrolę administracji publicznej,
  • wystąpienia publiczne,
  • leadership,
  • przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów.

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych.

Formularz rekrutacyjny: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f019874e082a47148b2dbcda0509c2aa

 

Do 20 września 2020 r. czekamy na zgłoszenia do pilotażowej edycji Programu.

 

Bądź na bieżąco:

Facebook APK: https://www.facebook.com/AdministracjaPodKontrola

Facebook WSAA: https://www.facebook.com/fundacjawsaa/

Twitter: @sygnalisci_apk

Instagram: https://www.instagram.com/administracjapodkontrola/

 

Więcej informacji: www.wsaa.pl

Pozostaw odpowiedź