Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

Czym jest Akademia Liderów Rzeczypospolitej?

Szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa.
Szkolenia skierowane są do studentów (19-25 lat) oraz młodszych pracowników naukowych i absolwentów studiów wyższych (25-30 lat) z wybranych ośrodków akademickich w Polsce. Projekt funkcjonuje od 2016 roku i jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań z grupami studenckimi. W pierwszej edycji Akademii Liderów Rzeczypospolitej uczestniczyło 2250 osób z całej Polski.

Czego się nauczysz?

W ramach szkoleń kształcimy z zarządzania projektami, ekonomii, komunikacji, psychologii w biznesie oraz umiejętności miękkich. Zajęcia w naszej Akademii, są prowadzone przez praktyków biznesu z ogromnym stażem m.in. Zbigniewa Jagiełło – Prezesa PKO Banku Polskiego, Beatę Daszyńską-Muzyczke- Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego jak również prof. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Kiedy?

Już 10 kwietnia organizujemy I etap Akademii Liderów Rzeczypospolitej online, dla osób z Łodzi oraz województwa łódzkiego. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne! Zakres szkoleń I stopnia kładzie nacisk na praktyczną wiedzę z kwestii przywództwa, budowania i zarządzania zespołem oraz szeroko pojętej ekonomii.

Szkolenia ONLINE będą zawierały zajęcia:

  • Ja jako lider

Ocena swoich mocnych stron, co zrobić aby poczuć się pewniej w roli lidera, różnica między liderem a menadżerem. Uczestnicy po tej części szkolenia będą w stanie wartościować swoje zachowania w kontekście bycia liderem, refleksja nad postawami przełożonych, menadżerów a liderów pozwoli odnieść się bezpośrednio do swoich zachowań oraz dobrych i złych przyzwyczajeń.

  • Umiejętności twarde

Zarządzanie projektami: na czym polega praca metodą projektu, zarządzanie projektami, tworzenie budżetu oraz prowadzenie sprawozdawczości.

✅ Więcej o samym projekcie na stronie internetowej: akademialiderowrp.pl

Akademia Liderów Rzeczypospolitej
Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Pozostaw odpowiedź