CZYM JEST COACHING?

Coaching to proces, którego celem jest wzmocnienie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. W trakcie spotkań Ty sama/sam decydujesz, nad czym chcesz pracować.

Praca coachingowa opiera się na zwiększeniu samoświadomości, spojrzeniu na daną sytuację z różnych perspektyw oraz podjęciu określonych działań. Coach czuwa nad procesem coachingowym oraz przebiegiem spotkań, natomiast Ty jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i konkretnych działań w drodze do obranego celu. Głównym narzędziem pracy są pytania zadawane przez coacha oraz ćwiczenia mające na celu poznanie różnych stron danej sytuacji, zmianę sposobu myślenia, generowanie rozwiązań, wspieranie podejmowania decyzji.

Coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Coach nie udziela rad, nie sugeruje rozwiązań.

CZY COACHING JEST DLA MNIE?

W Biurze Karier proponujemy coaching kariery dla studentów oraz absolwentów.

Jeżeli chcesz:

- zwiększyć pewność siebie w sytuacjach zawodowych
- zmienić pracę
- znaleźć motywację do nauki
- zaplanować, co chcesz robić po studiach
- popracować nad autoprezentacją
- zapanować nad swoim czasem

skorzystaj z coachingu kariery!

Jeżeli żaden z powyższych tematów Cię nie interesuje, ale chcesz popracować nad czymś innym, umów się na spotkanie. Podczas rozmowy sprawdzimy, czy coaching jest adekwatnym narzędziem w Twojej sytuacji.

Coaching kariery odbywa się w formie kilku indywidualnych spotkań, każde z nich trwa ok. 1 godziny. Spotkania są bezpłatne.

Chcesz umówić się na spotkanie? Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym coachem – Joanną Stompel

 


Joanna Stompel


Joanna Stompel
 

Coach kariery, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Pracuje jako coach kariery od 2014 r. prowadząc spotkania indywidualne i grupowe. Wspiera odkrywanie mocnych stron i zasobów, wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych, planowanie działań.

Kontakt:

E: joanna.stompel@uni.lodz.pl
T: 042 665-53-94

 

 

 

Artykuły o coachingu kariery