Biuro Karier UŁ prowadzi warsztatowe zajęcia ogólnouczelniane

W każdym semestrze oferujemy dwa przedmioty dotyczące aktywnego poruszania się na rynku pracy, za udział w których można uzyskać dodatkowe punkty ECTS. Na który się zapisać?

Kreator Kariery - zajęcia ogólnouczelniane

Zagadnienia
 • - diagnoza kompetencji uczestnika
 • - rozwój wybranych umiejętności miękkich (w tym praca w grupie, radzenie sobie ze stresem)
 • - rynek pracy w województwie łódzkim
 • - plan kariery
 • - zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas studiów
 • - aktywne poszukiwanie pracy
 • - personal branding
 • - etapy rekrutacji (oferty pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna)
 • - kompetencje przedsiębiorcze
 • - zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 2 punkty ECTS 

Termin zajęć

Każdy wtorek w godzinach 14:00 - 15:30 w sali konferencyjnej, ul. Lumumby 14. 

Pierwsze zajęcia: 27.02.2018 r.

Prowadząca zajęcia: doradca zawodowy Katarzyna Skonieczna, katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl, tel: 42-665-53-39

Własna działalność od podstaw - zajęcia ogólnouczelniane

Zagadnienia
 • - ja jako przedsiębiorca – kompetencje przedsiębiorcze
 • - własna firma a praca na etacie
 • - tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
 • - formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności
 • - poszukiwanie możliwości biznesowych (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, biura coworkingowe, networking, faktoring, franczyza)
 • - źródła finansowania firmy
 • - budowanie wizerunku firmy
 • - metody pozyskiwania klientów

Przedmiot adresowany jest przede wszystkim do studentów nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważają założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. 

Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS 

Termin zajęć

Wybrane poniedziałki godz. 13:00 – 15:30 w sali konferencyjnej, ul. Lumumby 14:
23.04.2018, 7.05.2018, 14.05. 2018, 21.05. 2018, 28.05.2018 (5 spotkań x 3 godz. dydaktyczne) oraz 15 godz. dydaktycznych e-learningu.

Prowadząca: doradca ds. przedsiębiorczości Agata Matuszewska, agata.matuszewska@uni.lodz.pl, tel: 42-665-53-93

Termin pierwszych zajęć w semestrze – 23.04.2018 r.

Zapisy

Zajęcia w j. polskim. Zapisy prowadzone są przez USOS na początku każdego semestru.

Szczegółowych informacji udziela koordynator zajęć Katarzyna Skonieczna (katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl, tel. 42-665-53-39)
Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14

Materiały do pobrania

Indywidualny plan działania