Biuro Karier UŁ prowadzi warsztatowe zajęcia ogólnouczelniane

W każdym semestrze oferujemy dodatkowe zajęcia poświęcone przedsiębiorczości, za udział w których można uzyskać dodatkowe punkty ECTS.

Własna działalność od podstaw - zajęcia ogólnouczelniane

Zagadnienia
  • - ja jako przedsiębiorca – kompetencje przedsiębiorcze
  • - własna firma a praca na etacie
  • - tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
  • - formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności
  • - poszukiwanie możliwości biznesowych (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, biura coworkingowe, networking, faktoring, franczyza)
  • - źródła finansowania firmy
  • - budowanie wizerunku firmy
  • - metody pozyskiwania klientów

Przedmiot adresowany jest przede wszystkim do studentów nieposiadających doświadczeń biznesowych, którzy rozważają założenie firmy jako możliwej drogi kariery zawodowej. 

Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS 

Termin zajęć

Wybrane poniedziałki godz. 13:00 – 15:30 w sali konferencyjnej, ul. Lumumby 14:
23.04.2018, 7.05.2018, 14.05. 2018, 21.05. 2018, 28.05.2018 (5 spotkań x 3 godz. dydaktyczne) oraz 15 godz. dydaktycznych e-learningu.

Prowadząca: doradca ds. przedsiębiorczości Agata Matuszewska, agata.matuszewska@uni.lodz.pl, tel: 42-665-53-93

Termin pierwszych zajęć w semestrze – 23.04.2018 r.

Zapisy

Zajęcia w j. polskim. Zapisy prowadzone są przez USOS na początku każdego semestru.

Szczegółowych informacji udziela koordynator zajęć Agata Matuszewska (agata.matuszewska@uni.lodz.pl, tel. 42-665-53-93)
Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14

Materiały do pobrania

Indywidualny plan działania