Formy wsparcia

Sprawdź, co zyskasz dzięki uczestnictwu w projekcie

DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach Projektu otrzymasz indywidualne wsparcie doradcze, podczas którego poznasz aktualne trendy na rynku pracy, uzyskasz informacje na temat możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, przygotujesz profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny). Zostaniesz przygotowany do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wejścia na rynek pracy. Spotkania doradcze prowadzone w Biurze Karier UŁ są prowadzone zgodnie z zasadami poufności i ochrony danych osobowych.

SYMULACJA ROZMOWY

Jeśli ogarnia Cię stres na samą myśl o rozmowie kwalifikacyjnej, albo masz wątpliwości jak się do takiego spotkania przygotować, skorzystaj z naszej oferty. Doradca zawodowy pomoże Ci profesjonalnie przygotować się do procesu rekrutacji i autoprezentacji, przećwiczy z Tobą rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą, a na koniec otrzymasz informacje zwrotne na swój temat.

TESTY PREDYSPOZYCJI

W oparciu o wyniki testów predyspozycji zdiagnozujemy Twój potencjał, cechy osobowości i mocne strony. Informacje te są niezbędne do przygotowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Pamiętaj, że praca zgodna z Twoimi predyspozycjami ma ogromne znaczenie dla poczucia satysfakcji z życia. Poza tym, pracodawcy wolą zatrudniać ludzi z pasją, którzy wiedzą do jakiego celu dążą.

ROZWÓJ KOMPETENCJI

Udział w Projekcie nie tylko pozwoli Ci zbilansować poziom swoich kompetencji, ale jednocześnie rozwinąć te z kompetencji, które są niezbędne i obecnie oczekiwane przez pracodawców. Na koniec spotkania z doradcą otrzymasz raport, a w nim wskazówki do dalszego rozwoju i pracy nad sobą.

Umów wizytę

Aby umówić się na wizytę, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu. Kiedy to zrobisz, otrzymasz mail z dalszymi instrukcjami oraz linkiem do kalendarza spotkań (na wszelki wypadek sprawdź skrzynkę ze spamem). Jeśli mimo wysłania zgłoszenia nadal czekasz na wiadomość, napisz do nas: malgorzata.sinior@uni.lodz.pl. 

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

1. DANE PERSONALNE


2. WYKSZTAŁCENIE


3. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


4. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


5. OŚWIADCZENIA

  1. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Uczestnikom Projektu określone w Regulaminie Projektu.
  2. Oświadczam, że przystępuję do Projektu dobrowolnie.
  3. Deklaruję chęć wzięcia udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym.
  4. Zobowiązuję do udzielenia niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji po zakończeniu udziału w Projekcie.
  5. Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą na dzień zgłoszenia do Projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wzory dokumentów

Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.

Pobierz pliki

Szczerze polecam doradztwo zawodowe z Panią Małgorzatą Sinior! Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu - prowadzi profesjonalne doradztwo zawodowe, które pomogło mi w zaplanowaniu swojej ścieżki kariery. Współpraca z Panią Małgorzatą, jej cenne wskazówki w poprawie CV i określeniu celu zawodowego zaowocowały nie tylko zaproszeniami na rozmowy rekrutacyjne do międzynarodowych firm, ale również moim uczestnictwem w tegorocznym Projekcie Mentorskim Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli jeszcze się wahasz - nie trać czasu, tylko zapisz się już teraz! A Pani Małgorzacie serdecznie dziękuję za poświęcony czas, było warto! 🙂

Aleksandra Graczyk

studentka logistyki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Pani Małgorzata bardzo pomogła mi w poszukiwaniu mojej ścieżki kariery podczas spotkania, dotyczącego doradztwa zawodowego. Dzięki otrzymanym wskazówkom i radom poznałam wiele perspektyw rozwoju oraz otworzyłam się na nowe możliwości, których wcześniej nie brałam pod uwagę. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na doradztwo i polecam współpracę z Panią Małgorzatą każdemu, kto ma problem ze znalezieniem swojej dalszej drogi. 

Magdalena Ulanowska

studentka biotechnologii medycznej - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Pani Małgorzata bardzo pomogła mi w doprecyzowaniu mojego CV. Podczas konsultacji wnikliwie przyjrzała się mojemu dotychczasowemu CV i udzieliła kluczowych rad aby wyglądało ono bardziej profesjonalnie. Pani Małgorzata pomogła mi uwydatnić moje mocne strony i umiejętności. Atmosfera podczas spotkania jest przyjazna, a prowadząca nastawiona na pomoc. Serdecznie polecam skontaktować się z Panią Małgorzatą każdemu kto nie jest pewny czy jego obecne CV jest wystarczające. Ja z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z jej pomocy.

Bianka Rumińska

studentka logistyki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Doradca zawodowy

Poznaj naszą ekspertkę

Małgorzata Sinior

Doradczyni zawodowa
Absolwentka Psychologii doradztwa zawodowego i organizacji UŁ oraz Podyplomowego Studium Socjologii Stosowanej w ZZL UŁ, doradca kariery z bogatym doświadczeniem w pracy z różnorodnymi grupami klientów, na wszystkich możliwych etapach kariery zawodowej. Udzielam wsparcia w poszukiwaniu pracy, diagnozuję predyspozycje zawodowe w odniesieniu do realiów współczesnego rynku pracy. W ramach Projektu pomogę Ci właściwie zaplanować ścieżkę kariery i/lub możliwości dalszego kształcenia, odnaleźć się na rynku pracy, przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, stanąć oko w oko z pracodawcą, a w rezultacie rozwinąć swój potencjał zawodowy w oparciu o mocne strony i kluczowe kompetencje.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14
I piętro, pok. 4

malgorzata.sinior@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 93

O projekcie

Projekt współfinansowany z programu PO WER 2014-2020

DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.
W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje zadanie 13 – Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK działające w strukturze UŁ, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.
Oferujemy
bezpłatne doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji – badanie mocnych stron, predyspozycji zawodowych.
Całkowita wartość projektu
10 502 836,10 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8 851 790,27 zł, dofinansowanie ze środków dotacji celowej 1 335 957,83 zł, wkład własny UŁ 315 088,00 zł).
Korzyści płynące z projektu:
→ Profesjonalne przygotowanie studentów UŁ do wejścia na rynek pracy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego doradztwa zawodowego
→ Skrócenie okresu poszukiwania zatrudnienia przez studentów i ich aktywizacja zawodowa
→ Zwiększenie udziału Biura Karier UŁ w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia
→ Wzmocnienie potencjału Biura Karier UŁ