Formy wsparcia

Sprawdź, co zyskasz dzięki uczestnictwu w projekcie

DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach Projektu otrzymasz indywidualne wsparcie doradcze, podczas którego poznasz aktualne trendy na rynku pracy, uzyskasz informacje na temat możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, przygotujesz profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny). Zostaniesz przygotowany do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wejścia na rynek pracy. Spotkania doradcze prowadzone w Biurze Karier UŁ są prowadzone zgodnie z zasadami poufności i ochrony danych osobowych.

SYMULACJA ROZMOWY

Jeśli ogarnia Cię stres na samą myśl o rozmowie kwalifikacyjnej, albo masz wątpliwości jak się do takiego spotkania przygotować, skorzystaj z naszej oferty. Doradca zawodowy pomoże Ci profesjonalnie przygotować się do procesu rekrutacji i autoprezentacji, przećwiczy z Tobą rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą, a na koniec otrzymasz informacje zwrotne na swój temat.

TESTY PREDYSPOZYCJI

W oparciu o wyniki testów predyspozycji zdiagnozujemy Twój potencjał, cechy osobowości i mocne strony. Informacje te są niezbędne do przygotowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Pamiętaj, że praca zgodna z Twoimi predyspozycjami ma ogromne znaczenie dla poczucia satysfakcji z życia. Poza tym, pracodawcy wolą zatrudniać ludzi z pasją, którzy wiedzą do jakiego celu dążą.

ROZWÓJ KOMPETENCJI

Udział w Projekcie nie tylko pozwoli Ci zbilansować poziom swoich kompetencji, ale jednocześnie rozwinąć te z kompetencji, które są niezbędne i obecnie oczekiwane przez pracodawców. Na koniec spotkania z doradcą otrzymasz raport, a w nim wskazówki do dalszego rozwoju i pracy nad sobą.

Umów wizytę

Aby umówić się na wizytę, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu. Kiedy to zrobisz, otrzymasz mail z dalszymi instrukcjami oraz linkiem do kalendarza spotkań (na wszelki wypadek sprawdź skrzynkę ze spamem). Jeśli mimo wysłania zgłoszenia nadal czekasz na wiadomość, napisz do nas: malgorzata.sinior@uni.lodz.pl. 

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

1. DANE PERSONALNE


2. WYKSZTAŁCENIE


3. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


4. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


5. OŚWIADCZENIA

  1. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Uczestnikom Projektu określone w Regulaminie Projektu.
  2. Oświadczam, że przystępuję do Projektu dobrowolnie.
  3. Deklaruję chęć wzięcia udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym.
  4. Zobowiązuję do udzielenia niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji po zakończeniu udziału w Projekcie.
  5. Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą na dzień zgłoszenia do Projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wzory dokumentów

Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.

Pobierz pliki

Doradca zawodowy

Poznaj naszą ekspertkę

Małgorzata Sinior

DORADCA ZAWODOWY
Absolwentka Psychologii doradztwa zawodowego i organizacji UŁ oraz Podyplomowego Studium Socjologii Stosowanej w ZZL UŁ, doradca kariery z bogatym doświadczeniem w pracy z różnorodnymi grupami klientów, na wszystkich możliwych etapach kariery zawodowej. Udzielam wsparcia w poszukiwaniu pracy, diagnozuję predyspozycje zawodowe w odniesieniu do realiów współczesnego rynku pracy. W ramach Projektu pomogę Ci właściwie zaplanować ścieżkę kariery i/lub możliwości dalszego kształcenia, odnaleźć się na rynku pracy, przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, stanąć oko w oko z pracodawcą, a w rezultacie rozwinąć swój potencjał zawodowy w oparciu o mocne strony i kluczowe kompetencje.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 14
I piętro, pok. 4

malgorzata.sinior@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 93

O projekcie

Projekt współfinansowany z programu PO WER 2014-2020

DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA KLUCZEM DO DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.
W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje zadanie 13 – Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK działające w strukturze UŁ, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.
Oferujemy
bezpłatne doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji – badanie mocnych stron, predyspozycji zawodowych.
Całkowita wartość projektu
10 502 836,10 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8 851 790,27 zł, dofinansowanie ze środków dotacji celowej 1 335 957,83 zł, wkład własny UŁ 315 088,00 zł).
Korzyści płynące z projektu:
→ Profesjonalne przygotowanie studentów UŁ do wejścia na rynek pracy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego doradztwa zawodowego
→ Skrócenie okresu poszukiwania zatrudnienia przez studentów i ich aktywizacja zawodowa
→ Zwiększenie udziału Biura Karier UŁ w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia
→ Wzmocnienie potencjału Biura Karier UŁ