Nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i   instytucji samorządowych. W bazie programów grantowych Eurodesk Polska każdy znajdzie coś dla siebie. Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową. Jest codziennie   aktualizowana.

Struktura programu

Wszystkie  programy mają podobną strukturę. Składają się z tytułu programu, nazwy fundatora, opisu, danych organizacji finansujących i koordynujących program oraz informacji źródłowych. W opisach informujemy o celach programu, priorytetach, wspieranych działaniach, grupach docelowych, wysokości grantów, terminach składania wniosków. W przypadku programów największych i najpopularniejszych w menu po prawej stronie podajemy informacje o sfinansowanych przez nie projektach, aktualnych szkoleniach i projektach, do realizacji których poszukiwani są partnerzy.

Jak przeszukiwać bazę

Granty można przeszukiwać na kilka sposobów – według tematów (lewe menu), alfabetycznie według fundatorów i według terminów składania wniosków (deadline’ów). Wystarczy kliknąć odpowiedni nagłówek w tabeli. Korzystając z wyszukiwania według terminów, pamiętaj, że nie wszystkie programy znajdujące się w bazie mają terminy składania wniosków. W wielu obowiązuje stały nabór.

Termin minął, program aktualny

Wiele programów to kilkuletnie wysokobudżetowe programy Unii Europejskiej. W większości z nich wnioski o dofinansowanie składa się w określonych terminach. W czasie trwania programu może być ich wiele. Jeśli więc w opisie programu znajduje się  informacja, że termin składania wniosków upłynął, nie oznacza to, że program jest nieaktualny, tylko że nowy termin nie został jeszcze podany przez grantodawcę. Jak tylko to uczyni, opis programu niezwłocznie zostanie zaktualizowany, a w tabeli obok tytułu programu pojawi się ikonka   aktualizacja  informująca o aktualizacji. Z kolei wszystkie nowe programy w bazie oznaczane są ikonką   .

Zamów newsletter albo spytaj Eurodesk

Jeśli chcesz regularnie otrzymywać informacje o nowych programach i deadlineach, koniecznie zamów newsletter: Eurokursor Granty. Zawsze możesz też liczyć na pomoc Krajowego Biura Eurodesk Polska. Pytania przesyłaj za pomocą formularza Zapytaj

Program Fundator Deadline
AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
AIESEC Polska Stały nabór
Praktyki w Centrum Tłumaczeń dla Instytucji UE
Praktyki zawodowe dla absolwentów studiów wyższych z państw członkowskich UE i z krajów kandydujących. Celem praktyk jest umożliwienie absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznania specyfiki pracy Centrum.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Czekamy na nowy termin
Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Czekamy na nowy termin
Praktyki w Komitecie Regionów
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego
Komitet Regionów Czekamy na nowy termin
Praktyki w NATO
Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych.
NATO Czekamy na nowy termin
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Płatne staże, niepłatne praktyki, praktyki zarezerwowane dla studentów krajowych szkół administracji, a także możliwość odbycia krótkich, niepłatnych praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej – Sekretariat Generalny Czekamy na nowy termin
Praktyki we Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC)
Nieodpłatne praktyki przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy naukowej i wcielić w życie wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej
Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze Czekamy na nowy termin
Program Praktyk w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Bezpłatne praktyki dla młodych ludzi w biurach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Czekamy na nowy termin
Staże i praktyki w Komisji Europejskiej
Staże i praktyki w Komisji Europejskiej oraz podległych jej agencjach, instytucjach i przedstawicielstwach.
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim
Celem staży i praktyk w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu
Parlament Europejski – Biuro Informacyjne Czekamy na nowy termin
Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Staże umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)
Płatne 3-6 miesięczne staże na różnych stanowiskach w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu
Europejska Agencja ds. Bezpieczeñstwa na Morzu Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Agencji Kolejowej
Kilkumiesięczne, płatne staże w Europejskiej Agencji Kolejowej, głównie dla młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji
Europejska Agencja Kolejowa Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy
6-miesięczne staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy EUROFOUND
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Radzie ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)
11-miesięczne staże w biurze ECRE w Brukseli z zakresu praw człowieka, europejskiego i międzynarodowego azylu i spraw uchodźców
Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Banku Centralnym
Staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, zasoby ludzkie czy lingwistyka
European Central Bank – ECB Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Kilkumiesięczne płatne staże dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
Dziewięciomiesięczny staż w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) dla absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która niedawno ukończyła studia i rozpoczyna nową karierę zawodową.
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności
Program stażowy umożliwiający zdobycie wiedzy praktycznej, która wzbogaci wiedzę akademicką lub doświadczenie zawodowe uczestników, w takich obszarach jak: nauka, komunikacja, administracja
European Food Safety Authority Czekamy na nowy termin
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Staże w Radzie Europy
Niepłatne staże w Radzie Europy, odbywające się w ramach dwóch sesji rocznie, w okresie od marca do lipca oraz od września do stycznia
Rada Europy (Council of Europe) Czekamy na nowy termin
Staże w Trybunale Obrachunkowym
Kilkumiesięczne, płatne lub niepłatne staże w Trybunale Obrachunkowym (Court of Auditors)
Trybunał obrachunkowy Czekamy na nowy termin
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 
Stypendia dla studentów wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego
Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych Czekamy na nowy termin
Stypendium im. Leopolda Ungera
Stypendium dla młodych dziennikarzy i studentów dziennikarstwa na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Czekamy na nowy termin

Pozostaw odpowiedź