Izabela Sobolewska

Koordynator Projektów:

KreaTOR Kariery
Kompleksowy system wsparcia studentów 
Uniwersytetu Łódzkiego na rynku pracy.  

Staż na start. Program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego

tel: 42 665 53 93

e-mail: izabela.sobolewska@uni.lodz.pl

Biuro Karier UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź