Agnieszka Gasińska

Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami

tel: 42 665 53 39

e-mail: agnieszka.gasinska@uni.lodz.pl

Biuro Karier UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź