dr Dariusz Koperczak

Dyrektor
Centrum Współpracy z Otoczeniem
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ul. Narutowicza 68, pok. 211

tel. 42 635 41 67, 693 636 491

koperczak@uni.lodz.pl

 

 

 

Kto chce – szuka sposobu, kto nie chce – szuka powodu.