Jędrzej Szynkowski 1

 

Jędrzej Szynkowski

Doradca zawodowy

tel: 42 665 53 94

e-mail: jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź