Joanna Muzal

 

Joanna Muzal

Doradca zawodowy

tel: 42 665 53 94

e-mail: joanna.muzal@uni.lodz.pl

Biuro Karier UŁ
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź